Albert Sijmons x Aaltje Gerrits en schoonzoon Jochem Berents

DoorEgbert_op05/08/2017 - 13:22

In de volkstelling van 1748 in 's Heerenbroek (Zwollerkerspel), huisnr. 13: Albert Simons en Aaltjen Gerrits, Simon boven de tien, Gerrit en Stiene onder de tien.

Mastenbroek, 15 jan 1762: Joochem Berents, wedwnr. in Mastebroek, met Stijntje Alberts J.D. op 's Heerenbroek

IJsselmuiden, 30 juni 1818: Overledene: Stientje Hartzoeker

Voorst (Zwollerkerspel), woensdag 30 januari 1850: Overledene: Albert Jochems Roetman, vader: Jochem Berends - Roetman, moeder: Stientjen Alberts Stoel

vraag: wie waren de voorouders van Albert Simons en Aaltjen Gerrits en van hun schoonzoon Jochem Berends

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Mooi gevonden Harm!

Nu is ook 100% procent bewezen dat Hendrikje een Hartsuiker is en bij dit gezin hoort, en te verklaren waarom Simon zijn nazate een eeuw later als Hartsuiker wordt begraven.

Het blijft bijzonder, speuren in het verleden!

afbeelding van harm56

Naar aanleiding van de discussie in augustus, het heeft enige tijd geduurt om het te vinden, maar in 1685 verkopen de erfgenamen van Niesjen Aerts hun erfdeel aan Cornelis Egberts Hartsuijcker.

R. A. Kamperveen boek 3352 fol. 101 en 102

Johannes Vollenhove scholtis van Kamperveen, keurnoten Adam Crouwel en Lambertus Schuirman

 

binnen de stadt Kampen op vergunder aerden

 

verschenen zijn Geertruid Simons, wed. van wijlen Henrik Voetelink, Egbert Simonsen Hertsuiker, Albertjen Gerrits sijne huisvrouwe, Jan Simonsen Petertjen Lamberts sijne huisvrouwe, Dirk Antonij en sijne huisvrouwe Truide Egberts, Simon Egbers Henrickjen Willems sijne huisvrouwe, Egbert Egbertsen Jannighjen Arents sijne huisvrouwe, sijnde voorfr. vrouwspersonen ieder met haer geseide ehemans geadsisteert,

Voorts Jan Simonsen in qualiteit als momber over ’t kint van Albert Eimberts in eghte bij wijlen Henrickien Simons verwekt hebbende speciale approbatie [?] van burgemeesteren, Schepenen en de Raden der Stadt Kampen, in den dato den 15 maij 1685, om sodaenige vercopinge voor ’t voorfr. kint te mogen doen, samentlijke erfgenamen van Niesjen Aerts, getrouwd geweest met zal. Reiner Dubbelts

 

bekennen verkocht te hebben aan

 

Cornelis Egberts Hartsuicker en sijne erfgenamen eerstelik een gereght tiendpart en dan nogh een gereght twintigste part in een erve van aght akkeren Cornelis Egberts Hartsuicker voorn. cum suis toebehorende op Kamperveen gelegen strekkende van den IJsseldijk tot de Geldersche Grachte

 

plaatsbepaling

 

sijnde hier mede afgelost en betaalt sodanige zeshondert car. gld. met de interesse van dien, als Cornelis Egberts Hartsuicker voorfr. van voorfr transportanten, uit cracht van obligatie was competerende, sijnde dit voorn. tiende en twintigste part, onbeswaart en vrij enz.

 

09.06.1685

Harm

 

afbeelding van ria van bessen

Roelof komt van 's Heerenbroek volgens zijn 1e huwelijk

1718 - 14  nov- Ng Zwolle

Roelof Arentz j.m. op s Heerenbroek en Jannechien Willemz j.d. van Haarst, thans wonende op de Luire De proclamatien gaan mede in Mastebroek Attestatie vertoone en getrouwt
afbeelding van Janny Lalkens

Ma. 18-9-2017 om 22:08 noemde Ria Mattien Gerrits, die met Roelof Arents Neuteboom de Oude getrouwd was. 

Mattien haar broer Dries Gerrits te Herfte ( overleden voor 1680) is de vader van Dries Driessen Bennink x  (10-6-1710 te Zwolle)Willemina Gerrits Bos. Zij wonen eerst te Voorst, net als Mattien Gerrits. Die heeft daar nl. ook gewoond. Mattien woonde  in ieder geval vóór haar huwelijk op Voorst.              Dries Driessen en Willemina Gerrits gingen later in IJsselmuiden wonen. Dries Driessen Bennink senior overleed daar vóór 14 sept. 1738, want dan wordt hij wegens overlijden vervangen als momber.

Dries Driessen Bennink X Willemina Gerrits: laten zoon Andries dopen te Zwolle, 12-2-1713  703/89. Deze Andries en Henrik Berend Bontemutse en Jan Arends Bontemutse bezitten gezamenlijk grond in Lammegiesslag, Mastenbroek. Hendrik Berents was rond 1723 getrouwd met Aefien Derks, volgens een akte 618/f. 431  24-4-1723. Zij woonden toen ook al aan de Seedijk.

Ik heb nog geen huwelijk van Hendrik Berends en Aefien Derks gezien, maar in ieder geval was de situatie in 1723 zo, dat hij en Aefien echtgenoten waren.

afbeelding van Egbert_

Hendrik Berents Bontemutse is een nieuwe naam voor mij. Elders op het forum ben ik die naam Bontemutse tegengekomen, bij de zoektocht naar Teunis Hendriks ca 1710, in Peter Jansen Bontemutse X Janna Gerrits Snel. En ging het daar niet om een Teunis van den Ordel en/of van Berkum. de Ordel en Berkum, dat is (heel dichtbij) het Roetemans goed.

Dus als jij, Ria, of iemand anders hier wat meer gegevens over Hendrik Berents Bontemutse wil plaatsen, is dat zeer welkom.

 

 

 

afbeelding van ria van bessen

Een Hendrik Berents woont naast Roelof Arents aan de zeedijk. Volgens mij dezelfde als Hendrik Berents Bontemutse. Zou Berend dan ook een zoon van deze Hendrik kunnen zijn en is Roelof dan als buurman voogd? 

Volgens Klaasjan is Hendrik Berents een ? als vader van Berent. En ik denk ook gezien de vernoemingen dat dat wellicht terecht is, Berent heeft toch geen dochter of zoon vernoemd naar Lubbigjen?

afbeelding van Egbert_

Alweer bedankt. Al moet ik het nog verder uitwerken.

Het echtpaar Henrick Berents x Lubbertchien Berends, zegt je dat wat? Getrouwt rond 1680. Klaasjan Visscher had hierbij gevonden: 

Henrick Berents wil wederom trouwen, met Lubbechien Theunissen, en doet erfuiting voor zijn kind Berent Henrix, bij zalr Lubbertchien Berents geprocureerd, ten overstaan van Berent Rutchers als bestevader en Jan Clasen als aangestelde mombers. Hij belooft zijn zoon tot diens 18e jaar te onderhouden, et.c, en geeft hem 42 car. gld. en een kiste voor zijn moederlijke goed [ORA Schoutambt Genemuiden inv.nr.3]

Want het is met deze personen met wie ik een link zoek. Het eerste huwelijk van Berent Henrix zou ook in Zwolle kunnen zitten. Dat is speculatie, dat weet ik, op grond van de achter/bij-naam Roeteman.

 

afbeelding van ria van bessen

Roelof Arents Neuteboom heeft een broer, die ook Roelof Arents Neuteboom heet. De 1e oftewel de Oude is gehuwd met Mattien Gerrits, de jongste is me verder onbekend.

Roelof Arents aan de zeedijk is een Otten?

Hij koopt als gehuwd met Jannigien Willems  samen met Annigjen Gerrits wed van Arent Otten de helft van een erve met huis, hof en berg schuur en kooi in het geheel 9 m groot aan de Zeedijk in Mastebroek liggende volgens ORA zwollerkerspel f436 dd 21-05-1723

afbeelding van Egbert_

Bedankt voor de reactie. Roelof Arents aan de zeedijk is degene die ik hieronder noemde, neem ik aan. Met Roelof Arents Neuteboom ben ik niet bekend. Weet je iets meer over deze Roelof Neuteboom dan het HFG 1723?

afbeelding van ria van bessen

De enige die ik kan bedenken is Roelof Arents aan de zeedijk en Roelof Arents Neuteboom.

Die van de zeedijk is nog een 3e x gehuwd geweest. Beide Roelof zitten in het HFG 1723

Pagina's