afkomst Hildegundis van der Kolk ca 1755-1847

DoorJacquelineop07/06/2011 - 22:16

Hallo allemaal,

Stephanus Trooster en Hildegundis van der Kolk trouwen te Zwolle (NG en RK Koestraat) in 1776. Zijn ouders zijn Arent Harmen Trooster en Aaltien Gerrits, vader is getuige bij de ondertrouw evenals een Janna van der Kolk, zuster van de bruid.
Het echtpaar doopt RK Koestraat de volgende 12 kinderen, met getuigen:


Quote:
1777 Anna: Arnoldus Trooster; Gerardina Trooster
1778 Wilhelmus: Henricus van der Kolk; Gerarda van der Kolk
1780 Martinus: Franciscus van der Kolk; Joanna Trooster; Joanna Willemse
1782 Joannes: Adrianus trooster; Maria Trooster
1784 Gerardus: Jacobus Hendriks; Maria Trooster
1786 Gerardus: Jacobus Hendriks; Maria Trooster
1787 Henricus: Jacobus Hendriks; Gerardina Trooster
1789 Aleijdis: Jacobus Hendriks; Gerardina Trooster
1791 Gerardus: Arnoldus trooster; Gerardina Trooster
1793 Arnoldus: Maria Hendriks
1795 Gerardina: Jacobus Hendriks; Maria Trooster
1798 Gerarda: Jacobus Hendriks; Grietje van den Hof

Het gaat me om de ouders van Hildegundis. Zij overlijdt 27-12-1847 in Zwolle en is dan maar liefst 92 jaar oud. Volgens de ovl-akte zou ze geboren zijn in Wijhe. Daar kan ik haar NG noch RK gedoopt vinden.

Wel vind ik een Hildegundis van de juiste leeftijd in Zwolle:

Quote:
Zwolle RK Spiegelsteeg 24 december 1755
baptiza Hildegundis pater Hendrik Jansen, mater Hendrina Hendriks matrina Jannigjen Jansen

Maar dat is geen Van der Kolk? Ook bij het huwelijk van bovengenoemd echtpaar wordt deze achternaam niet gebruikt, evenmin als bij volgende dopen in resp. 1754, 1757 en 1760

Quote:
trouwen RK Spiegelsteeg
23-04-1753 Hendrick Jansen en Hendrina Hendricks getuigen Maria Al. Helter en Sibilla Clara Helter etc

Klopt het overigens dat de achternaam Kolk verwijst (kan verwijzen?) naar een (land)huis te (Laag of Hoog?)Zuthem?

groet, Jacqueline

Reacties

afbeelding van Jacqueline

Bedankt voor de toelichting Jan, ik heb me inderdaad wel eens afgevraagd waarom RK kinderen vaak in de NG doopboeken staan; of soms RK en NG gedoopt worden.
Ria, w.b. Willem Jans van der Kolk en zijn inwoonster ben ik helaas nog neen spat opgeschoten; voor noch na 1811 boek ik enig succes.
Er zal uiteindelijk niet veel nageslacht geweest zijn?
Wb de vernoeming van Hillegundis, inwoonster Hilligjen heeft natuurlijk ook haar patroniem mee, maar Hillegundis kan evt. naar haar grootmoeder Allegonda Berends zijn vernoemd?

groet, Jacqueline

[ 22. Juni 2011, 00:02: Bericht gewijzigd door: jacqueline ]

afbeelding van g.rientjes

ter informatie het volgende geciteerd uit het dtb-overzicht van Overijssel door Hendriks (ca. 1951):

Na de Reformatie heeft de burgelijke overheid in Overijssel zich, meestal onder zekere pressie van de afgevaardigden van en naar de Synode's en (of) de Gereformeerde predikanten, bij herhaling bemoeid met de kerkelijke zaken van de niet-Gereformeerden, en wel vooral met die van de Wederdopers respectievelijk Doopsgezinden en Rooms_Katholieken.
Kort nadat althans een gedeelte van Overijssel Staats was geworden - Twenthe bleef van 1580 tot ca. 1630 onder Spaanse invloed en daardoor overwegend Roomsgezind - zijn herhaaldelijk plakkaten uitgevaardigd en besluiten genomen, waarbij o.a. het dopen door Gereformeerde predikanten verplicht werd gesteld.
Dit had tot gevolg, dat de doopboeken van de Nederduits-Gereformeerden dikwijls tot diep in de 18e eeuw niet alleen de doopinschrijvingen van de Nederduits-Gereformeerden, maar ook van de Rooms-Katholieken, bevatten. Daarnaast staan in deze registers ook wel doopinschrijvingen van kinderen uit Waals-Gereformeerde en Evangelisch-Lutherse ouders geboren. Ook vindt men er somtijds Doopsgezinden in vermeld. Daar waar de Waals-Gereformeerden en Evangelisch-Luthersen geen eigen predikanten hadden, kerkten zij bij de Nederduits-Gereformeerden.
Het eerste besluit waarbij boete gesteld wordt op het niet laten dopen van Rooms-Katholieke kinderen in de Gereformeerde kerk is van 6 mei 1652. Hierbij bepalen Ridderschap en Steden, dat de Rooms-Katholieken die hun kinderen niet binnen een maand na de geboorte laten dopen inde Gereformeerde kerk een boete van 25 gulden verbeurd hebben.
Uit aantekeningen in enkele doopboeken van de Gereformeerden blijkt, tot wanneer ter plaatse het laatst Rooms-Katholieke kinderen door predikanten gedoopt zijn; in Denekamp tot 10 april 1702, in Oldemarkt tot januari 1729 en in Steenwijkerwold tot begin 1730.

- Uit ervaring kom je daarom katholieken tegen in de n.g.. doopboeken van Raalte tot ca. 1713, Heino tot ca. 1710, Wijhe ca. 1700, maar ook in bv. Dalfsen. Dit geeft dus extra mogelijkheden.
vr.gr. Jan Rientjes.

afbeelding van ria van bessen

Peter,

Maria is in het andere gezin niet de oudste.

Niet in de volgorde die is aan gehouden en meestal is dat ook de volgorde van leeftijd.

Even uit m'n hoofd - maar ik meende dat er zelfs een protestants huwelijk en dopen is van een van de kinderen van deze Berent Teunissen op 't olde Ammerveld dan.

Jacqueline,

ben je al verder gekomen met Willem Jans van der Kolk. Inwoonster Hilligjen Willems. Zou zij zijn moeder zijn ?

groet Ria

afbeelding van klunder

Toch weer een opmerking:
in de akte van 1715 wordt wel een Maria genoemt. De dopen in het NH doopboek waren me niet opgevallen en zijn inderdaad vreemd voor een Rk gezin.
Groet
Peter

afbeelding van Jacqueline

Dank je!

groet, Jacqueline

afbeelding van ria van bessen

Jacqueline,

Ik heb de link bekeken van de fam. Bijvanck.

Ik kan er niet uit opmaken dat zij dit gezin koppelen aan Allegonda Berents Ammerveld
Wat dus juist is - geen koppeling.

Nee, geen bewijs gevonden wie haar moeder is.

Er loopt nog een Berent op Ammerveld rond in die tijd [vlgs akte te Wijhe] en die is soldaat [!]. Niet gehuwd.
Hoogstwaarschijnlijk is deze NG - in ieder geval is deze verwant aan Hoogebeek uit Wijhe[ook NG].

Het is daarom ook altijd het beste om bewijzen te vinden voor je vermoedens en zelfs dan kan het nog ingewikkeld worden. Ben ik met je eens.

groet Ria

[ 20. Juni 2011, 21:31: Bericht gewijzigd door: ria van bessen ]

afbeelding van Jacqueline

Dus ik schrap, als ik het nu goed begrijp, voor mijn Allegonda Berends het genoemde ouderpaar.
Wel verwarrend hoor - dezelfde boerderijnamen, kinderen met dezelfde namen en beide vaders een Berend.
Is wel bekend, wie dan de moeder is van "mijn" Allegonda?

groet, Jacqueline

afbeelding van ria van bessen

nog een opmerking.

Je kunt in het ng doopboek Raalte dopen vinden van het 2e gezin

Hoe raar het misschien ook lijkt, maar het onderstaande hoort bij gezin 2

Johannes 1726 z.v. Jan Brunselaar
11 06 mdr. Teuntje Berentsd van Hamel
in de avontkatechizatie

Johannes 1727 z.v. Hermannus van Rijssen
08 31 mdr. Teuntje Berents van Hamelen
op den Belt - tweeling met Marija Elijzabet

Teune = de dochter van Berent Tonissen [van Hamel] op Ammervelt in Tijenraan, want wat er niet bij staat bij de akte die Jaqueline heeft gedownlaod dat er nog kanttekeningen bij horen waarin staat dat Teune Berents x Jan Brunseler

groet Ria

[ 20. Juni 2011, 19:00: Bericht gewijzigd door: ria van bessen ]

afbeelding van ria van bessen

Sorry, ik bedoelde no. 2 =

- het Ammerveld in TIJENRAAN, ook wel olde Ammervelt genoemd.

Daar zat dus het 2e gezin op.

Het zijn volgens mij dus WEL twee verschillende gezinnen en 2 verschillende erven.

Maria is de oudste uit dit 2e gezin, akte opgemaakt in Raalte.
Er wordt geen Maria genoemd in de akte opgemaakt te WIJHE.

groet Ria

[ 20. Juni 2011, 18:50: Bericht gewijzigd door: ria van bessen ]

afbeelding van klunder

Toch een vraag hierover:
dit zijn dus 2 verschillende boerderijen en 2 verschillende gezinnen? Ik heb ze staan onder dezelfde noemer staan. De Ammersveld staat precies tussen Raalte en Wijhe in, vandaar dat het soms in Wijhe en soms in Raalte vermeld wordt. Op de minuutplannen van 1832 staat de Ammersveld in Tongeren in Wijhe (net op de grens met Raalte).

De akte uit Wijhe (1715) geeft als kinderen Allegonda, Teuntjen, Maria, Janna en Jan.
De akte uit Raalte (1729) geeft als kinderen Maria (oudste), Teune, Alegonde, nog ene met de naam Teune, Jan Fransis, Janna en Aaltien.

De latere akte geeft (zo zie ik het dan) een kompletere versie van de kinderen. Wellicht werden de 2de Teuntje en Aaltje in 1715 niet genoemd omdat ze nog erg jong waren.

Groet
Peter

[ 20. Juni 2011, 16:27: Bericht gewijzigd door: klunder ]

Pagina's