afkomst Berend van Denekamp, trouwt Zwolle 1723

DoorJacquelineop06/05/2015 - 22:19

Al eerder heb ik via het forum geprobeerd iets meer te weten te komen over de afkomst/familierelaties van Berend van Denekamp, destijds zonder succes.

In de tussentijd ben ik er een aantal keren mee bezig geweest. Ik heb inmiddels een aantal vermoedens maar kom er, ook nu m.b.v. de Generale Index, toch niet uit.

Is Berend inderdaad een zoon van Lucas Denekamp? En zo ja, dan ook van Joanna Lucassen van de Kampstede? Waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Is er nu misschien iemand die er iets meer over weet, of zou kunnen vinden?

Berend van Denekamp is begraven op 05-03-1762 in Zwolle, Grote kerk.

Berend (1) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 19-04-1723 in Zwolle NG met Antonia Teunisen van Raelte, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 03-04-1723 in Zwolle NG in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-04-1723 in Zwolle R.K. Hoornsteeg. Bij het kerkelijk huwelijk van Berend en Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Regina Bück, Pelgrim en Clara Sobben. Bij de ondertrouw van Berend en Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Lucas van Denekamp [broer bruidegom] en Lijsbet Hendriks [waarschijnlijk schoonzuster bruidegom]. Antonia is geboren omstreeks 1698. Antonia is overleden, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven op 08-12-1744 in Zwolle, Grote kerkhof.

(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 17-05-1745 in Zwolle NG met Joanna Arents Maatmans, nadat zij op 24-04-1745 in Zwolle NG in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1735 in Zwolle R.K. Hoornsteeg. Bij de ondertrouw van Berend en Joanna was de volgende getuige aanwezig: Berent Holthuis. Joanna is geboren in Ramele, dochter van Arent Jans en Gerarda Lammerts. Joanna is overleden in 11-1765 in Zwolle. Zij is begraven op 04-12-1765 in Zwolle.

Kinderen van Berend en Antonia:

1 Joannes (Jan) van Denekamp. Hij is gedoopt op 16-01-1724 in Zwolle R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lijsbet Hendriks [waarschijnlijk aangetrouwde tante vaderszijde

2 Antonius van Denekamp. Hij is gedoopt op 02-10-1725 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Jantje Teuns.

3 Lucas van Denekamp. Hij is gedoopt op 14-02-1728 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Lucas was de volgende getuige aanwezig: Jannetje van Denekamp.

4 Antonius van Denekamp. Hij is gedoopt op 18-09-1730 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Antonius was de volgende getuige aanwezig: Geesje Sompos.

5 Jan van Denekamp. Hij is gedoopt op 20-07-1734 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van Denekamp.

6 Aleida van Denekamp. Zij is gedoopt op 09-05-1737 in Zwolle R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Aleida was de volgende getuige aanwezig: Janna Reinders.

7 Lucas van Denekamp. Hij is gedoopt op 06-10-1739 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Lucas was de volgende getuige aanwezig: Janna Reinders.

 8 Lucas van Denekamp. Hij is gedoopt op 06-06-1741 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Lucas was de volgende getuige aanwezig: Gesina van Denekamp. Kinderen van Berend en Joanna:

9 Antonia van Denekamp. Zij is gedoopt op 04-03-1746 in Zwolle R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Antonia was de volgende getuige aanwezig: Lammert Arends [oom moederszijde].

10 Geertruij van Denekamp. Zij is gedoopt op 07-02-1748 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg.

11 Arnoldus van Denekamp. Hij is gedoopt op 05-01-1750 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Hermine Moertman.

12 Geertruid van Denekamp. Zij is gedoopt op 18-12-1751 in Zwolle, R.K. Hoornsteeg. Bij de doop van Geertruid was de volgende getuige aanwezig: Fennigje Beukering.

 

M.n. vanwege de doopgetuigen lijkt Berend een zoon van Lucas Denekamp – en misschien ook van Joanna Lucassen van de Kampstede. Van dit echtpaar namelijk de volgende dopen, alle te RK Hoornsteeg:

Gerardus Henricus, gedoopt op 30-01-1711 te Zwolle, Trijntje Arendts

Gesina (Gertrudis), gedoopt op 23-12-1712 te Zwolle RK Hoornsteeg, Trijntje ter Hofstee

Joanna, gedoopt op 06-11-1717 te Zwolle, Trijntje ter Hofstee

Jan, gedoopt op 07-01-1721 te Zwolle. -

Maria, gedoopt op 03-02-1722 te Zwolle, Jantje Teunisen

 

Lucas Denekamp is wever (1711) en overlijdt 26-09-1724, Zwolle R.K. Hoornsteeg.

Geen Berend. En ook geen Lucas, de getuige bij het huwelijk van Berend en gehuwd met Lijsbet Hendriks, zij eveneens huwelijks- en later ook doopgetuige. Het ligt echter voor de hand dat het echtpaar een Lucas doopt – dus blijkbaar zijn er ook (oudere) kinderen die niet, of elders gedoopt zijn? Het huwelijk van Berend en Joanna is immers te Zwolle ook niet te vinden.

 

Is Joanna van huis uit ook R.K.? Dit zou nl. haar doop kunnen zijn:

Datering: 1680-04-18

Bron:     Retroacta

Voornaam: Janna

Achternaam: Lucassen

Aangenomen: Ja

Datum:                1680-04-18

Tekst:    dochter van Lucas Stevens en zijn vrouw Aaltjen Jans, wordt gedoopt

 

Nog e.e.a. over Berend, alles via de generale Index:

28-02-1723: Berent van Denekamp, rk, linnenwever, wonende te Zwolle, verkrijgt het kleine burgerschap.

23-04-1737: geeft een verklaring over Jan van Denekamp

16-12-1740: koopt een huis in de Blauwscherenssteeg (Mandjessteeg)

08-05-1745: bewoont en stelt als onderpand een huis in de Blaauw-Scherensteeg

 

Jan van Denekamp die hierboven wordt genoemd – kan dat deze zijn?

Datering:             1724-05-16

Bron:     Overig

Voornaam: Jan

Achternaam: Denecamp, van

Aangenomen:    Nee

Datum:                1724-05-16

Tekst:    r.k., linnewever, verkrijgt het kleine burgerschap (na zijn 18en jaar meer dan 12 jaar in Zwolle woonachtig volgens Evert te Laer en Albert Rotges)

 

Afgaande op de vernoemingen van de kinderen van Berend van Denekamp zouden dit ook nog zijn ouders kunnen zijn:

Zwolle NG

den 9 Martij

09-04-1695 Johannes van Denecamp j.m. en Aeltien Herms j.d.

Get. de bruijdegoms vader, en Hendrickijn Herms

 

Zij dopen ook een Gesina

Datering:

 

1699-05-07

Bron:

 

Retroacta

Voornaam:

 

Gesina

Achternaam:

 

Denekamp, van

Aangenomen:

 

Ja

Datum:

 

1699-05-07

Tekst:

 

dochter van Jannes van Denekamp en zijn vrouw Aaltie Harmens, wordt gedoopt

 

 

Verder kan ik echter helemaal niets over ze vinden.

 

Groet, Jacqueline

Reacties

afbeelding van Daan

http://katholiekekerkdebilt.nl/index.php?option=com_content&view=article...

Ook de gereformeerden gingen hierin tot registratie over. Reeds op het Convent van Wezel in 1568 werden hierover bepalingen vastgelegd, waarna de Provinciale Synode te Dordrecht in 1574 nadere regels stelde.

afbeelding van Jacqueline

Dank! Maar ... wie wees die peter dan aan, en waarom?

afbeelding van Daan

patrin –us, -a, i = peter, meter, peter & meter (doopgetuigen)

designatus = aangewezen zoals al vermeld

afbeelding van helen

wat betekent patrino designato?

Designato = aangewezen  (volgens Engelse Wiki vertaling van Italiaans)

afbeelding van ria van bessen

Halfbroer = frater consanguineus [zelfde vader]

Halfbroer= frater uterinus [zelfde moeder]

Ik heb in mijn transcribtie niet die toevoeging er bij staan.

Ik heb dit.

30 Dec. 1755 - Gerardus. Par. Bernardus Denekamp et Joanna Bos. Patr. Anton. Denekamp

 

Er is nog wel een Arnoldus Denekamp en RK

26-11-1731

Arnoldus van Denekamp j.m. soldaat onder Captein Luijsenet met

Janna Geerteruijt Tiggelars j.d. bij de Sassepoort

G. H.[haar] moeder

de Bruidegom rooms zijnde heeft den Eed gedaan

 

Janna van Denekamp x H. de Booi heeft een kind Arnolda.

 

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Met dat Latijn kan ik je helaas niet helpen.

Gisteravond twijfelde ik aan het inpassen van Geertje Koerts in de Van der Lindens familie. Ook al door dat bericht dat zij met Jan van Dalfsen 150 gulden geleend had van iemand uit deze familie. Ik zat toen meer aan Jan van Denekamp te denken, maar ze was in eerste huwelijk met Jan van Dalfsen getrouwd. Voor iemand die als weduwe van 28 jaar hertrouwt ( weduwe van Claes Freriks) dacht ik dat het haar 2e huwelijk zou zijn, niet zo jong al het 3e huwelijk. En zijn die Van der Lindens NG? Nu trouwden er wel vaker mensen uit de Van Denekamp familie met een protestant, maar toch..

 

Maar onderstaande momberstelling van Geertje Koerts haar ouders maakt het ook weer duidelijk: zij is het wel. Hier in 1692 is zij met Jan Berents uit Dalfsen getrouwd.

f454 dd.30-01-1692

Hebben Burgermeesteren Schepenen en Raden tot momberen over de minderjarige kinderen van wijlen Koert Koertsen bij Jennechien Wolters nagehouden gesteld Geurt van der Linde en Klaas Klonkert, die de momberschap hebben aangenomen en bij handtasting beloofd der pupillen beste allesinds te zullen doen en helpen bevorderen. Verder heeft Jennechien aan haar 4 dochters met namen Willemtje, Geertje getrouwd met Jan Berents, Heiltjen en Joanna Koerts, erfuiting gedaan en tesamen bewezen voor vaders goed derdehalve morgen land gelegen in Mastebroek achter het Luijbois aan de Stads graven, de Hr. van Elssen aan de ene en de wed. Brouwers aan de andere zijde, met dien verstande nochtans, omdat Grietje Koerts volgens haar eigen confessie van haar eheman Jan Berents bij haar trouwen heeft genoten 100 car.gl., dat de drie andere dochters uit het voors. land eerst en vooruit zullen trekken ieder gelijke 100 car.gl., om daardoor met voors. Grietje weder in equaliteit gesteld. Verder belooft erfuiterse nog aan de voors. 3 dochters ieder een bedde met toebehoor, zo Grietje mede bij haar trouwen heeft genoten en dan nog daarboven om bijzondere redenen aan Heiltje en Joanna tezamen 55 gl. als ze meerderjarig worden of komen te trouwen. Belovende de kinderen te onderhouden in kost en kleren en in nooddruft en te laten leren lezen en schrijven en naaien, zullende bij versterf vererven van het ene op de andere kinderen.

Actum coram Schepen Herman Holt senior.

afbeelding van Jacqueline

Al deze laatste berichten ga ik op mijn gemak goed bekijken, heb het een paar dagen druk gehad en ben nu op dit tijdstip niet meer zo helder!

RK Hoornsteeg nog een 12e kind voor Berend van Denekamp:

RK Hoornsteeg 30-12-1755 Gerhardus; Bernard Denekamp X Johanna Bos, patrino designato Antonio Denekamp

Antionio is neem ik aan de halfbroer van de dopelinge - maar wat betekent patrino designato?

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 4.    Op een rij gezet:

Eerste huwelijk van Geertje Koerts:

  1. Ondertrouw NG Zwolle 15-02-1690  Trouw 14-3-1690

         Jan Berents j.man van Dalfsen en    Geertjen Koers j.d. inde Broerenstraet

 

Bron: ORA Zwolle Erfuitingen, bew. P.Klunder:

f580 dd.19-07-1696

Momberen over Geertjen Koerts drie kinderen, van haar overleden eheman Jan van Dalfsen nabehouden: Gerrit Bergman en Wicher Everts.

Geertje Koerts heeft erfuiting gedaan aan haar 3 kinderen Koert, Berent en Wolter van Dalfsen, van haar overleden eheman Jan van Dalfsen nabehouden, en voor vaders goed bewezen tezamen 20 car.gl. Belovende de kinderen te onderhouden in kost en kleren en in nooddruft tot ze mondig zijn en ondertussen lezen, schrijven en een goed ambacht te laten leren.

Actum coram Schepen Kamener Ittersum.

                  Kinderen: Koert, Berent en Wolter Jans van Dalfsen

 

Tweede huwelijk van Geertje Koerts:

        2. NG ondertrouw Zwolle 11-7-1696       Trouw  NG 11-8-1696

Claes Vredericks j.man en   Geertijn Kuorts wed: van Jan van Dalsen

Sijn Getuige Klaes Klonckert en Gerrit Hendericks, Haer moeder

Sij moet Erffuittinge doen    gebooden gaan meede te Heino

Bron: ORA Zwolle Erfuitingen.

f11 dd.15-04-1699

Momberen over de nagelaten kinderen van Klaas Freriks: Klaas Klonkert en Henrik Freriks.

Geertien Koerts heeft erfuiting gedaan aan haar minderjarige zoontje Frerik Klaassen, van wijlen haar eheman Klaas Freriks nagehouden, en voor vaders goed bewezen 25 car.gl. en een boek met zilveren krappen en 3 paar zilveren hembd knoopjes om uitgekeerd te worden wanneer de zoon meerderjarig is of getrouwd is. Belovende ondertussen het kind te onderhouden in KKN en ook lezen, schrijven en een goed handwerk te laten leren.

Actum coram Schepen Mensink.

 

     Kind: Frerik Klaassen

 

Derde huwelijk van Geertje Koerts [van der Linden]

3. Ondertrouw NG Zwolle 1 april 1699    Trouw NG Zwolle18-04-1699

Jan van Denecamp j.m.    Geertien Coerts wed: van Claas Vrericks

SG: Gerrijt Bargman

H:G: de vrouw van Claas Clonkert

[zij] moet erfuijtinge doen

 

Kinderen: Geertruid, Lucas, Aaltje, Jan, Jannes,Heijltie, Klaas.

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 1.

Zuiver afgaand op de namen Heijltje Jans en haar huwelijksgetuige in 1735, de vrouw van Coert van Dalfsen:

Wolter Willems X  +/-    1638  Truichen Jans   Hij schoenmaker.

KInderen: o.a   1.    Gerrit of Geurt Wolters X Swaantje Tijssen met 2 x een gedoopte Heijltjen

                       2.    Janneken Wolters, geb. 1645 X 1662  Coert Coertsen, j.g. , hoedemaker in de Korte Wulleweverstraat   met in ieder geval een dochter Aaltje uit 1664. Meer kinderen heb ik ( nog) niet.

                             Hebben zij ook een zoon Coert, waarvan de vrouw de getuige is van Heijltje Jans in 1735?    Dan zou die getuige toch ook al wel vrij oud moeten zijn.Of het is een jongere vrouw van deze eventuele zoon Coert.

                       3.    ( Fennetien of) Wijntien  Wolters X Geurt Geurtsen van Dalfsen Kleermaker.

Ik heb kinderen geboren tussen 1673 en 1691, geen Coert en geen Geertje. Maar die zouden er geweest kunnen zijn.

Deze Geurt Geurtsen kom ik vaak tegen met de toevoeging Van Dalfsen, vandaar dat ik hem noem, want Geurt en Coert lijkt ook nog wel iets op elkaar.

Ik ben benieuwd, of deze mensen met de Van Denekamps te maken hebben.

Aanvulling: gevonden een aantekening in mijn gegevens, helaas zonder datum:

Geurt van der Linden X Swaantje Tijssen van der Worp lenen aan Jan van DALFSEN en Geertje Koers f 150,-  

Van Coert Coertsen alleen nog maar 3 dochters gevonden. Mogelijk hebben ze de naam Coert voor een eventuele zoon bewaard. Ik ga verder zoeken.

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 3.

Coert Coertsen j.g. in de Korte Wulleweversstraat, hoedemaker  X 28-12-1662 Jannechien Wolters, vermoedelijk schoenmakersdochter, j.d. in de Broerenstraat

1. * 13-12-1664   Aaltjen Coerts

2.* 18-9-1666    Woltertien Coerts

3.* 16-5-1669    Willemtjen Coerts

4.*  2-11-1671    GEERTIE Coerts          Als ze dit is, kan ze van haar oom Geurt/Gerrit Wolters van der Linden en tante Swaantje Tijssen van der Worp f 150,- hebben geleend. Zit ik nog even met die naam Jan van Dalfsen i.p.v. Jan van Denekamp bij die lening. Haar andere oom was Geurt Geurtsen van Dalfsen. Verschrijving?    Nee, zie onderaan bij aanvulling: haar 1e man is Jan van Dalfsen, 2e man Claes Freriks 3e man Jan van Denekamp.

Als deze Geertie Koerts de vrouw van Jan van Denekamp is, dan is ze in 1699 met Jan v. D. getrouwd. 28 jaar toen ze trouwde. Kan heel goed. En daarna nog kinderen gekregen van 1700 tot 1712 of eventueel nog later. Kan ook. Moeder van o.a. Heijltje Jans van Denekamp X 1735 Jan Warnarts

 

Uit ORA Zwolle, bewerking door P. Klunder:

f21 dd,05-06-1699

Verschenen Willemine en Heiltjen Koerts kinderen van Kourt Kourtsen en Jennighjen Wolters gewezen eheluiden en bekenden van hun gewezen momberen Claas Clonkert en Geurt van der Linden [dat is denk ik Geurt Wolters, niet Geurt Geurtsen van Dalfsen]  te hebben ontvangen rekening, bewijs en reliqua wegens hun administratie, en dezelve daarom voor goede momberschap bedankende etc.

Jongere zusjes van Geertien Koerts, geb. na 1671. Er zal dan ook een momberstelling moeten zijn.Claas Clonkert is hier al eerder genoemd. Bovendien wordt hij op 15-4-1699 momber over Frerik Klaassen, het minderjarige zoontje van Geertje Koerts en haar eerste man, Klaas Freriks.

Geurt van der Linde was ook momber van Jan Rosebosch. Geurt overleed voor aug. 1710.

In een momberstelling 10-12-1696 voor 6 minderjarige kinderen van Geurt [Geurtsen] van Dalfsen X Wijntje  [Wolters] van der Linde zit geen Court als zoon. Bij zijn meerderjarige kinderen ook niet.

Berend van Denekamp is broer van de andere Jan van Denekamp X Anna Sporre sluit ik ook nog steeds niet uit.

Jan v.D. X Geertje Koerts trouwen in 1699. Dat deze Jan v.D. geen momber is in die Van der Linden/Van Dalfsen/Coert Coertsenfamilies is logisch: hij was nog niet of nog maar net binnen de familie gekomen. En die mombers hadden ze voor die tijd of in 1699 nodig. Ik ben benieuwd hoe dit verhaal verder gaat.

Aanvulling: Onze Geertje Koerts is 3x getrouwd! Eerst trouwde ze met Jan van Dalfsen, toen met Claes Freriks en daarna met Jan van Denekamp. Het zou zomaar kunnen, dat Heiltje Jans, dochter van Jan van Denekamp, als trouwgetuige de schoondochter van Jan van Dalfsen heeft in 1735. Nl. de vrouw van Court van Dalfsen, want in de momberstelling van de weduwe van Jan van Dalfsen heeft Geertje Koerts een zoon Koert. Maar Jan van Dalfsen is in 1735 uiteraard al lang overleden. Koert Jans van Dalfsen is dus de halfbroer van Heiltje Jans van Denekamp, gezamenlijke moeder: Geertje Koerts [van der Linden]

Pagina's