Aeltjen Egberts

Doorharm56op05/12/2017 - 21:26

In de discussie over Egbert Everts als vader en Egberts Egberts van Herfte is Aeltjen Egberts al zijdelings ter sprake gekomen. Gisterenavond vond ik via de Generale Index het eerste huwelijk van Aeltjen Egberts met Dries Gerrits Bennink

Ondertrouw 26 mei 1677, kerkelijk huwelijk  26 juni 1677 Zwolle

Dries Gerritsen wdn. te Harften en Aeltjen Egbers j. d. Langenholte

 

Met Langenholte kunnen we misschien iets, geprobeerd een bijpassend ouderpaar te vinden. Nu heb ik van Ria of Janny een vermelding van een Testament uit 1707 van Hermen Engberts uit Berkum, daarin worden de kinderen van Aeltje genoemd, nevens broers van Aeltje.

 

Kinderen van Egbert Everts en Aeltjen Egberts

 

Egbertje gedoopt 21 april 1681 Zwolle

Gesiena gedoopt 8 nov. 1682 Zwolle

Egbert gedoopt 5 mei 1685 Zwolle

 

Het volgende huwelijk leek me interessant

 

ondertrouw 3 juni 1673 Zwolle

Andries Dercks j.m. te Langenholte ende

Geesjen Lubberts wed: van Egbert Harms mede te Langenholte

Proclamatien gaen mede in Mastebroeck ende moet erfuijtinge doen

 

Egbert Hermens en Geesjen Lubberts laten hun zoon Egbert dopen 17 dec. 1662

Egbert Hermensz en Geesjen Lubberts laten hun zoon Lubbert dopen 5 mei 1660

Egbert Hermans en Geesien Lubberts laten hun dochter Leijne (Seijne) dopen 12 jan. 1669

 

02-06-1691

Egbert Eghberts j.m. t Langenholt en

Jennegien Egberts wed: bij d Camperpoort

[hij] de broer als getuige

[zij] Fennegien Jans suster van d zal. man vande bruijt

 

ondertrouw 08/09/1688

Lubbert Egberts j.m. tot Langenholte en

Asijn Jacobs tot Struekele d

e gebooden gaen mede tot Hasselt

Attest. op Hasselt den 24e 7ber 1688

 

23-04-1689

Lubbert Egberts weduwenaer tot Langenholte en

Swaentien Lucas wed. van Hermen Werners tot Berckmen

zij moet erfuitinge doen

 

Wanneer de voogdij uit 1673 bewaard is gebleven is het misschien niet zo moeilijk, de moeder moet erfuitinge doen.

 

Harm

Reacties

afbeelding van harm56

Ria je hebt me zeker gematst, door de doop van:

Goesen zoon van Herman Egberts en Sijken gedoopt op 17 okt. 1621 

Het vernoemen van Egbert Hermens x Geesjen Lubberts en Berent Engberts en Gerrechien Lubberts had ik wel in deze richting gezocht, maar niet gevonden.

Dit gedeelte van de voorouders van Aeltjen Egberts is in ieder geval afgerond en ik hoop dat zoekers op het Forum dit kunnen terug vinden.

Harm

afbeelding van ria van bessen

bericht ?

Ik zal je matsen, haha. .. de hertrouw is 17-08-1630 als Sientien Lamberts Lambert Arents d. tot Haerst [niet vermeld dat ze weduwe is] met Egbert Everts, Evert Jansens s. tot Lente

afbeelding van ria van bessen

bericht 3

huwelijk met Hermen Egberds op 3-10-169 als z.v. Egbert Arendts - zij heet Seintgen Lamberts, Lambert Arendtsens d. beide wonende tho Herfte

de hertrouw mag je zelf opzoeken ..

afbeelding van ria van bessen

bericht 2

Seijntin Lambers wed van Hermen Egberss doet erfuiting op 6 juni 1630 volgens f198 Zwollerkerspel. Ze heeft 4 kinderen m.n. Gosen, Egbert, Egbert [!] zijnde drie zoons en een dochter Gesin Hermss. Tesamen krijgen ze 210 ggls. en wat spullen. Voogden Jan Henricks in den Haegen [die is ook al eens ergens in een topic genoemd?] en Reijner Gosens

afbeelding van ria van bessen

De naam van de moeder van Gosen Herms etc. is me niet bekend. Ik heb er ook nooit naar gezocht. Deze genealogie is grotendeels van Gerry Bongers en die heb ik gecontroleerd en verbeterd op haar verzoek, en later zelf nog verder aangevuld vanwege Egbert Egberts van Herfte.

Die zoektocht was op verzoek van Henk Nijland, omdat Egbert van Herfte die met W. v.d. Worp was gehuwd, weer te maken had met Janna Snel, wiens man een directe voorvader Nijland is.

En ik zoek zelf nog steeds naar de afstamming van Matthijs Snel haar broer en Janna dus én mogelijk de vrouw van Dries Bennink genaamd Willemina. Dit is ook weer een generatie verder.

Egbert Everts de voogd van MZ is inderdaad niet de man van Aaltje. 

afbeelding van harm56

Ria dit gedeelte is mij volkomen duidelijk. Ik ben Egbert Egberts van Herfte aan het herlezen en ben bezig aantekeningen te maken.

Ik ben natuurlijk wel benieuwd of de moeder (van Gosen en Egbert) nog een naam kan krijgen.

of is dit afgeleid uit de gevonden testamenten dat (halfbroers, dan moet er een weduwe hertrouwd zijn in het eene geval gebruiken de broers c.q. halfbroers het patroniem Herms en de andere gebruiken het patroniem Engberts).

Toch nog een vraag over Engbert en Egbert, deze zijn zonen van Berent Engberts en hebben het patroniem Berents.  Je noemt Egbert Everts te Herfte als voogd, maar dit zal dan toch een andere generatie zijn als Egbert Everts weduwnaar getrouwd met onze Aeltjen Egberts.

Harm

afbeelding van ria van bessen

Aangepast - vanwege een fout, zie het vetgedrukte

De vader van Aaltje Egberts is Egbert Herms, en hij is de volle broer van Gosen Herms. En is Berent Engberts de halfbroer van Gosen Herms,  dan oom van Aaltje Egberts  en dus de oud oom van haar kinderen.

Berent Engberts huwt als jm te Herfte op 15-12/29-01-1667 met Gerrechien Lubberts; Aaltje, Engbert, Lubbegjen, Grietje en Egbert Berents zijn hun kinderen. Engbert noemt zich later Bouwmeester en heeft een dochter Marrigjen [hier is een topic van] en Egbert zijn broer heet later Egbert van Berkum. Over zijn kinderen worden voogd Hermen Egberts Bouwmeester te Berkum en Eghbert Evers te Herfte.

Aaltjen Egberts [d.v. Egbert Herms] die met Egbert Everts jm in 't Gagel huwde krijgt als stiefvader Andries Derx op 3 juni 1673 Zwolle. Er is geen aanleiding om te denken dat Egbert Herms wedr. was.

En Egbert Everts die de wed. van Dries Gerrits Bennink, dus Aaltje Egberts huwde is NIET de zoon van Evert Egberts x Geesjen Engberts. Hij is de zoon van Evert Egberts w. in 't Gagel en Geessien Everts.

Weet wat je doet als je je in deze genealogie wilt begeven, want het is een wirwar van Egberts en Engberts en Everts [smiley]

 

afbeelding van harm56

Ik probeer het te begrijpen, maat het lukt nog niet helemaal. Ik heb eigenlijk helemaal geen achter liggende informatie van Zwolle c.q. Zwollerkerspel, alleen gebruik ondertrouw op van Papier naar Digitaal en de Generale Index.

Egbert Herms en Gosen Herms zijn broers met een gezamenlijke moeder die die hertrouwd met Engbert NN.

uit dit huwelijk;

Hermen Engberts x Trientje Gerrits = dit Hermen Engberts Bouwmeester en hij maakt het testament op 13 jan. 1707

Berent Engberts x Gerrechien Lubberts

Geesje Engberts x Evert Egberts = is de stief moeder van Egbert Everts, (getrouwd met Aeltje)

Egbert Engberts x NN (2 zonen Lubbert en Egbert)

(nu snap ik het, ik was er eerst van uitgegaan dat het testament van 1703 van en broer van Aeltje genoemd in de voogdij van 1673 was.)

Gevonden met G. I.

Goesen zoon van Herman Egberts en Sijken gedoopt op 17 okt. 1621                                          Egbert zoon van Herman Echbert gedoopt 23 juli 1626

De eerste doop vond ik wel interessant de naam Sijken komt terug, bij het vernoemen van     (Egbert Hermans en Geesien Lubberts laten hun dochter Leijne (Seijne) dopen 12 jan. 1669).

Door de verkeerde aanname Berent Engberts een halfbroer van Aeltje, maar een halfbroer van de vader van Aeltje, hoeft de vader van Aeltje ook geen weduwnaar te zijn wanneer hij ca. 1653 trouwd met Geesjen Lubberts.

Ik ben natuurlijk wel benieuwd of de moeder (van Gosen en Egbert) nog een naam kan krijgen.

Harm                                       

afbeelding van ria van bessen

Dat klopt, hij is ook een halfbroer.

Egbert Herms x Geesjen Lubberts

Gosen Herms x wed Jennigjen Geers

hun moeder huwt met Engbert NN

uit dat huwelijk: Hermen x Trientje Gerrits, Berent huwt Gerrechien Lubberts, Geesje x Evert Egberts en Egbert Engberts huwt NN - 2 zonen Lubbert en Egbert

Het huwelijk van Gosen Herms is niet gevonden, maar hij maakt een testament en daarin noemt hij zijn broer Egbert Herms, Hermen Engberts Bouwmeester te Berkum, Berent Engberts en Geesjen Engberts tesamen halve zusters en broers . Bron f456 dd 15 juli 1676 Zwollerkerspel

sory én ook Evert Engberts als halfbroer volgens transcribtie Jan Rientjes.

Evert moet Egbert zijn volgens testament Hermen Engberts.

afbeelding van harm56

Dit huwelijk had ik ook gezien, maar omdat deze Berent niet van Langenholte was heb ik hem niet genoemd. De kinderen die gedoopt worden uit dit huwelijk lijken wel wat op de kinderen uit het testament

doende zulks kragt dezes, Lubbert en Egbert Egberts, kinderen van wijlen zijn broeder Egbert Engberts, voor de eene helft, en Aaltje, Engbert, Lubbegien, Grieti en Egbert Berentz, kinderen van wylen zijne broeder Berent Engberts voor de andere halfscheit                                                   (stukje uit het testament van Hermen Egberts 13 jan. 1707)

Misschien is Egbert Hermens twee keer getrouwd geweest, dat het een halfbroer is, deze doop vond ik op G. I.

Egbert Hermsen en zijn vrouw Mariken Berents laten hun zoon Berent dopen 9 juli 1644

Gezien de volgorde moet Aeltjen ongeveer 1657 zijn geboren, deze dopen heb ik ook nog gevonden.

Egbert Hermsen laat zijn zoon Hermen dopen 20 mrt. 1655,                                              Egbert Hermans en Gesien Lubberts laten hun zoon Willem dopen 10 aug. 1665

Soms is zoeken op het Forum moeilijk, bij één zoek woord is het te behappen, maar plaats je twee woorden dan is de uitkomst eindeloos.

Ria ik ben blij dat je dit hebt kunnen oplossen. Als ik het goed begrijp moet het op een andere plek op het forum ook staan.

Harm

Pagina's