Adresboeken/Telefoonboeken van Almelo uit vijftiger jaren

DoorMartin Jongkoenop28/09/2017 - 15:20

Zijn er ergens adresboeken/telefoonboeken uit de vijftiger jaren?

Zo ja, hoe/waar/wanneer kan ik die inzien?

Reacties

afbeelding van Martin Jongkoen

Informatie over 7 Adresboeken Almelo 1906 - 1970 in Stads Museum Almelo:

 1. Adresboek van Gemeente Stad Almelo 1906 (J.T. Sommer, Almelo)
 2. Adresboek voor Almelo 19xx (Uitgave Lulof&Co, Almelo) N.B.: HIP gaat binnenkort na welk jaar het betreft.
 3. Adresboek van Almelo Jaargang 1932-'33 door P. Hakkert (Uitgave Hilarius' Boekhandel - C. de Jong jr, Grootestraat 88, Almelo)
 4. Adresboek van Almelo Jaargang 1938-'39 door P. Hakkert en P. Bleeker (Uitgave Hilarius' Boekhandel - C. de Jong jr, Grootestraat 88, Almelo)
 5. Adresboek der Gemeente Almelo 5e Jaargang 1951 verschenen februari 1951 (Uitgave Hilarius' Boekhandel - C. de Jong jr, Grootestraat 88, Almelo)
 6. Het NUHA-Adresboek voor Almelo 1965 (Uitgave Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformaties, Leidseplein 5-9, Amsterdam; Lid van de Europese Vereniging van Adresboekuitgevers, Brussel)
 7. Het NUHA-Adresboek voor Almelo 1970 (Uitgave Nederlandse Uitgeverij van Handelsinformaties, Willemsparkweg 46, Amsterdam; Lid van de Europese Vereniging van Adresboekuitgevers, Brussel)
afbeelding van Martin Jongkoen
 • Vanmiddag voor adresboeken geweest bij gemeente Almelo (archieffunctionaris B. Klifman afwezig), Historisch Informatie Punt - HIP (recentste adresboek Almelo 1951) dat verwees voor meer adresboeken naar het Stads Museum Almelo (aanvankelijk 1 adresboek Almelo - 1932/1933 - maar zelf vond ik 6 andere w.o. 1951, 1965 en 1970).
 • Volgens adresboek 1951 waren er 2 deurwaarders Arrondissementsrechtbank (Looyen/Looijen en Zijsling) en 1 vacature. Op adres Boompjes 7 wonen kennelijk vader en zoon Zijsling. Het adresboek 1965 noemt slechts 1 (gerechts)deurwaarder, t.w. bij het Kantongerecht Almelo en die woont te Ommen. Conclusie: Alle 3 vallen af.
 • Afsluitend gaf men mij op het HIP inzage in een knipselhangmap "Deurwaarders", waarin diverse bijzonderheden over deurwaarders Alb. Looyen/Looijen en T. Zijsling.
 • Fries T. Zijsling spreekt collega Alb. Looyen/Looijen (61 jaar - geboren Apeldoorn) 28/10/1959 bij 25-jarig jubileum toe. T. Zijsling vraagt na 31 jaren per 31/07/1962 (70 jaar) zijn pensioen en overlijdt 28/10/1962.
 • Adresboek 1951 vermeldt 2 personen met familienaam Kleinpaste (echtgenote van Winterswijkse Belastingambtenaar Martien Elsenaar heeft die familienaam). In Adresboek 1965 duikt ineens D. Elsenaar, tekenaar aan de Verhulstlaan 183 op. Die straat is na 1950/1951 ontstaan.
 • Vermoedelijk zijn er nooit meer dan 7 adresboeken Almelo gedrukt.
afbeelding van Martin Jongkoen
 • Historisch Centrum Overijssel - HCO (Salland + Twente) is in Zwolle (Salland) is en Almelo ligt in Twente.
 • Inmiddels weet ik, dat Almelo een gemeentearchief heeft, maar dit beperkt zich om financiele redenen tot de strikte overheidsarchieftaak. Er is geen gemeentearchivaris meer, maar gemeentelijke archieffunctonaris B. Klifman, die vanmiddag niet aanwezig was.
 • Alle andere inventarissen zijn aan andere instanties w.o. het Stads Museum Almelo (vrijwilligersorganisatie) Korte Prinsenstraat 2, Historisch Informatie Punt - HIP op de 4e verdieping van de Bibliotheek aan het Baken 3 (vrijwilligersorganisatie) en/of het HCO Zwolle aangeboden.
 • Wat er met inventarissen (welke?) gebeurt als men het aanbod niet aanvaart, is mij niet duidelijk.
 • Kortom: Een nogal onoverzichtelijk Almeloos geheel, dat sterkt leunt op vrijwilligers.
afbeelding van Martin Jongkoen
 • HCO-site wekt de indruk, dat er naast archiefvestiging Kampen en Deventer ook een archiefvestiging Almelo is.
 • Ik vergat even, dat Twente "normaal" niets van Salland wil weten. Er is geen HCO archiefvestiging Almelo.
 • Bovendien gaf HCO Zwolle aan, dat op een provinciaal archief geen adresboeken zijn. Daarvoor moet je bij een gemeentearchief, historische vereniging of de gemeente zijn.
 • Maar niets is geheel waar, want op HCO Zwolle staan de adresboeken van Zwolle. Die komen uit het vroegere gemeentearchief. 
afbeelding van helen

Die zinken teil ken ik wel, ik heb er zelfs nog een! 

 

Waarom heb je het over Salland? Almelo ligt toch in Twente?

afbeelding van Martin Jongkoen

Margaret,

Er is daar (HIP boven Bibliotheek aan het Baken 3, Almelo) een (1.8.3.01.03) Adresboek van Almelo 1951. Overigens, zoals Helen verduidelijkt, ging een Winterswijkse familie pas medio december 1959 in Almelo wonen. In jaren 50/60 was een telefoon nog voor weinigen weggelegd, dus een adresboek 1959/1960 - allen gesneuveld na verzet tegen laatste Volkstelling-van-1971 (aanklikken) i.v.m. privacy - geniet de voorkeur.

Mijn vader NS-machinist Jan Jongkoen (Amsterdam 1915 - Middelburg 2001) - aanklikken - ging ons in september 1959 vooruit door te Winterswijk in de kost te gaan. Mogelijk is hij getipt door belastingambtenaar Martien Elsenaar (Winterswijk 1927 - Enschede 2014) gehuwd te Almelo zoon van een NS-machinist (aanklikken), die in onze toekomstige straat woonde en wellicht toen werkte in het NS-Station.

 

afbeelding van Martin Jongkoen

Helen,

 • Deurwaarder A. Looyen en dus de Wierdensestraat valt af, omdat hij 1950 - 1965 in Almelo woonde/bleef wonen.
 • Je hebt anderszins ook gelijk, t.w. niet het soort (huur)woningen.
 • Nieuwbouw begin 50-er jaren had nog niet de luxe van een douche of boiler/geiser voor warm water. Wel een bad in een zinken wasteil (aanklikken) en daarna in het badhuis (aanklikken) tot in 60-er jaren.
 • In Rotterdam werd een flatwoning (3e van 4 verdiepingen) in de Horsten/Slinge-Zuidwijk (aanklikken) van Stichting voor Volkshuisvesting 'Tuinstad Zuidwijk' achtergelaten en in Kreil/Winterwijk een laagbouwwoning met voor- en achtertuin van Woningbouwvereniging Volkshuisvesting Winterswijk, eind 90-er jaren Woonplaats (aanklikken), betrokken.
afbeelding van Martin Jongkoen

Margaret,

A. Looyen woonde 1950 - 1965 te Almelo en kan dus nooit naar elders zijn verhuisd of in 1961 zijn overleden.

afbeelding van Martin Jongkoen

Hallo Margaret,

Bedankt, dit zoek ik. Echter liefst van 1959 of 1960.

Wellicht zoek ik het onmogelijke, maar ter toelichting het volgende:

 • Medio december 1959 verhuisde ons ouderlijke gezin van Rotterdam naar Winterswijk via een driehoeksruil van huurwoningen. Een 3e mij onbekende woning was in Almelo. De andere 2 woningen zijn gebouwd begin jaren 50. De namen van de twee andere families zijn ook onbekend, maar gezinshoofd van één ervan was deurwaarder die niet tussen zijn cliëntele wilde wonen.
 • Het telefoonboek Rotterdam 1960 vermeldt geen deurwaarder op het oude adres. Het recentste adresboek Rotterdam is van 1939. Een telefoonboek/adresboek van Winterswijk of Almelo medio of eind jaren '50 heb ik tot nu toe niet gevonden.
 • Rechtbankinventaris 106 HCO Zwolle vermeldt voor de Arrondissementsrechtbank Almelo als deurwaarder te Almelo A. Looyen 1960 - 1965. In het telefoonboek 1950 staat hij op Wierd.straat 55. Volgens Delpher.nl was hij 26/08/1959 als deurwaarder te Almelo betrokken bij een openbare verkoop. Conclusie: Hij is in de periode 1950 - 1965 niet naar of uit Almelo verhuisd.
 • Op 01/01/2020 wordt de Rotterdamse woningkaart van ons oude adres voor 1959 openbaar en dan pas is één van de twee onbekende familienamen ook bekend.

 

afbeelding van helen

Om een beter beeld te krijgen, zet ik de driehoeksruil even op een rijtje:

Rotterdam ging naar Winterswijk; Winterswijk naar Almelo; Almelo ging dus naar Rotterdam.

 

Overigens hier oude foto's van de Wierdensestraat in Almelo:

http://toenwasalmelonogmooi.nl/Wierdensestraat%20voor%201969.htm

 

De huizen daar lijken mij wat groot voor een ruil van huurhuizen?

Daar bedoel ik verder niks anders mee, dan dat ik de nieuwbouw uit die tijd wel ongeveer ken:

Rijtjeshuizen met een doorzonkamer, met boven drie slaapkamers en een douche.

 

 

 

 

Pagina's