Adres in Zwolle 1750

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op08/12/2006 - 22:38

Beste forumleden,

Ik kom in actes de volgende aanduidingen van adressen in Zwolle rond 1750 tegen:

"en wonende buiten de stadsgracht - in Colthoorn - op no. 177 -"

en

"weduwnaar buiten de Sassenpoort"

Vragen:
1.Waar is/was Colthoorn in Zwolle?
2.Kan met beide aanduidingen hetzelfde adres bedoeld zijn?
3.Is er op internet een oude stadskaart rond 1750 van Zwolle te vinden?

Theo Heydenrijk

Reacties

afbeelding van theo heydenrijk

Beste speurneuzen,

Geweldige reacties. Met behulp van de kaarten van Daan Horsselenberg en jullie informatie heb ik de plaats nauwkeurig kunnen localiseren.
Ik heb de oude kaart in Photoshop geprojecteerd op de nieuwe plattegrond en kom uit op het kruispunt Schelle/Schellerweg/Schellerallee.
Grappig is dat de nieuwe straten/wegen nog exact zo lopen als toen!

Mijn stamvader (waarvan ik vermoed dat die daar woonde) was een onvermogende ex militair dus op de boerderij zal hij niet gewoond hebben; waarschijnlijk in een klein huisje in de buurt.

Of "buiten de Sassenpoort" en "in Colthoorn" hetzelfde is blijft natuurlijk gissen, maar is wel aannemelijk.

Iedereen bedankt.

Theo Heydenrijk
Brielle

afbeelding van mezenhof 25

De boerderij Colthoorn lag in de Stadsvrijheid van Zwolle. In hoeverre het voor 1800 al een huis betreft weet ik niet. Het door Janny genoemde krantenbericht bevat de volgende gegens:

ZC 08-09-1843:
Mr. J. A. van Roijen, notaris te Zwolle zal op dinsdag 9 september 1843 des avonds om 5 uur op de Beurs te Zwolle, publiek doen verkopen:
Een huis en hof, zeer aangenaam gelegen aan de stadswandeling voor de Schellerallee nabij Zwolle, genaamd Colthoorn, zeer geschikt tot den aanleg van een rentgevend buitentje, sectie D nr. 491 en 492; groot 10 roeden 90 ellen, thans bewoond door Seine van den Bos, die de aanwijzing doet. Staande op 550 gulden.
Nadere informatien bij voornoemde notaris.

afbeelding van leo moens

Janny, prachtig Uw reactie, nu weten wij dat Colthoorn een boerenerf is.
Komend uit station Zwolle, door de Van Karnebeekstraat komen wij via een brug over de Stadsgracht bij de Sassenpoort.

Kolthoorn aan de Schellerweg, de Schellerweg is natuurlijk de weg naar Schelle.
Lopend vanaf de Sassenpoort, over de brug van de Stadsgracht komen wij weer in de Van Karnebeekstraat, deze straat verkreeg haar naam in 1945, daarvoor, tot 1873 was het Deventerweg
en tot 1873 was het Oude Schellerweg.

Wonend in Colthoorn, buiten de Stadsgracht, weduwnaar buiten de Sassenpoort en de Scheller-
weg, het klopt allemaal.

afbeelding van Janny Lalkens

Beste Theo

In de Zwolse (Zwolsche?) Courant van 1-9-1843 wordt het kapitale Boerenerve Colthoorn genoemd. Waarschijnlijk in een advertentie. Mogelijk werd de boerderij toen te koop aangeboden.Op dat moment woonde Seine van de Bos er. Het lag aan de Schellerallee.

Een tip: vraag, of iemand dit wil opzoeken, want er is een kans, dat er in de advertentie kadastrale nummers worden genoemd.

Op een kaart van ongeveer 1980 wordt de straat vanaf De Bierton, vroeger De Kikvors, richting de IJsseldijk de Schellerweg genoemd. De Bierton staat bij de plek, waar de Steenwetering overgaat in de Zandwetering. Er is daar dus een brug. Vanaf die brug richting Zwolle heet het Schellerallee.

De plek Colthoorn ligt dus wel buiten de Sassenpoort, maar of het hetzelfde adres is, weet ik niet. Zou heel goed kunnen.
Met buiten de Sassenpoort wordt o.a. Assendorp en Schelle bedoeld.

Hartelijke groet, Janny

[ 11. December 2006, 15:10: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van leo moens

Via internet, tik in HCO-inventaris bouwvergunningen
1881. Vermeld, "Kolthoorn a/d Schellerweg".
Schelle, voormalige buurtschap Zwollerkarspel, thans
woonwijk in Zwolle.