Aan Ria van Bessen

Doorhelenop26/12/2013 - 19:44

onbeantwoorde vraag en niet meer van toepassing

Reacties

afbeelding van KeesdeBoer

Dag Ria.

Hartelijk bedankt voor je uitvoerige reactie. met name de uitvoerige bronvermelding uit het rechterlijk archief is erg waardevol. Het betekent dat het voor mij niet nodig is om de originele bronnen in Zwolle op te zoeken.

Met vriendelijke groet Kees deBoer

afbeelding van helen

nvt

afbeelding van ria van bessen

Dag Kees,

 

Gerrigje heeft 2 zussen, geboren uit het 2e huwelijk van Jan jansen Zuidberg. Moeder hertrouwt.

 

Bron: ORA Wijhe deel 6, f412 - Wijhe, 2 feb 1677 -

Joan van Laer, Richter tot Wijhe.

Keurnoten [niet vermeld].

Verschenen is Zwaentjen Gerrits, weduwe van Jan Jansen Zuijtbergh, tutore Hendrick Hermens Backer. Zij heeft tot mombers over haar 3 kinderen (Zwaentjen, Machtelt en Gerrichjen Jansen), verwekt bij voornoemde zaliger Jan Jansen, verzocht en verkregen Cornelis Gerrits op d' Haer en Jan Vrerijx Horsselbergh.

 

De voogdijstelling van het 1e huwelijk van Jan Jans Zuidberg is deze, zijn vrouw was ook een Zwaantje, het patroniem is wel anders

 

Wijhe deel f106 - Actum 21 apr 1652 - Coram Rechter Peter van Sonsbeeck.

Keurnoten Willem Henricksen Bosman en Rotger Woltersen.

Verschenen is Jan Jansen op den Zuedtbergh en heeft zijn broer Eng­bert Jansen en zijn zwager Roelof Gijsberts tot mombers "erwalt" over zijn 6 kinderen (Gerridt, Janneken, Assele, Jan, Henrickjen en An­neken Jans), bij zijn zaliger huisvrouw Suaentien [Swaantien] Hen­ricks in het huwelijk geprocreerd. De voorschreven mombers ne­men deze momberschap met handtasting in edesplaats aan.

Er zijn in totaal 9 kinderen volgens de erfuitingen, waarvan ik er 7 heb kunnen volgen, ... min of meer hoor.

 

1]Hendrikje Jans

2]Jennegien Jans

3]Swaantje Jans

4]Gerregje Jans

5] Anna Jans x Jannes Jans

6] Jan Jans op de Stuivebelt [x wed. Bijgien Roelofs]

7]Lambert Willems Muller x NN Jans

 

Wijhe deel 7 f597 - 13 nov 1696 - V. Richter Lamb. Isel Keurnoten de Hr. Wil. Isel en Jan Vervoort.  Verschenen zijn Albert Henrix op Scherpenseel en Henrikien Jans, eheluiden, Berent Willems op Klein Scherpenseel en Jen­nigien Jans, eheluiden, Berent Harms Timmerman en Swaentien Jans, ehelui­den, Lambert Willems, Lucas Egberts Rankenberg en Gerrichien Jan­sen, eheluiden, tutoribus maritis, de rato caverende voor Jannes Jansen als hun mede-erfgenaam van zaliger Jan Jansen op den Stu­venbelt.Zij hebben tot meerder elecidatie en opening van de maagscheid tus­sen de comparan­ten en Bij­giens Roelofs op 21 nov 1695 gehouden, verklaart dat zij comparanten aan voornoemde Bijgien Roelofs, nage­la­ten weduwe van voornoemde Jan Jansen, voor de betaling van al diens nagelaten schulden en verdere lasten van de boe­del, geen uit­gezonderd, hebben gecedeerd en overgedragen alle roerende en onroe­rende goederen van voorschreven Jan Jansen en in het bij­zonder een oude ren­tever­schrijving van 100 gulden, gevestigd uit het verkochte huis van Zwier Mi­chels en Jan Swiers (uitgezonderd echter het aan­ge­brachte aandeel in de Hilst en dan nog een aandeel in de Hilst, zoals door hem zaliger Jan Jansen van Jacob Roelofs is aangekocht, alsmede het aanpart in 't Voorthuis. Hij doet daarom daarvan ces­sie, transport en overdracht.

 

Bron: ORA Wijhe f51 - 14 mrt 1703 - Johan Herm. van Hemert, Richter tot Wijhe Keurnoten Berent Herms en Wijchman Jans.    

Verschenen zijn Egbert Leijerweert, bakker te Zwolle, en zijn huisvrouw Magtelt Egberts, alsmede hun zwager en zusters Arent Rut­gers tot Twello en zijn huis­vrouw Harmina Egberts, en Aeltjen Eg­berts (met Herm. Bruins als haar momber). Zij transporteren aan Lucas Egberts op den Rancken­bergh (zwager en broer van de comparan­ten) en diens huisvrouw Ger­ritjen Jansen 1/4 deel (tesamen 3/4 deel) in 2 morgen land het Camperland, één morgen het Koeslagh, 3/4 morgen, de Truij Morgen genaamd en een tiende uit 2 akkers, het Weijtencamp genaamd, en een akker, de Heijse Weijde genaamd, beho­rende onder het erve Ranckenberg, verder uit 2 akkers, de Olster­goor­s genaamd, onder 't erve Buirick behorende, en uit 2 akkers onder het erve, den Belt genaamd, allen gele­gen in de buurtschap Wen­gelo. Deze percelen zijn door de comparanten van schoonvader en schoonmoe­der, vader en moeder, Egbert Luicks en Derckjen Gerrits, aangeërfd.

 

Succes ermee!

 

 

 

afbeelding van KeesdeBoer

Aan Ria van Bessen,

Ik heb op forum 18.`1.2006 een verhaal van u gelezne over voorouders van Gerrigje Jans de vrouw van Lucas Rankenberg. Omdat zij een voormoeder van mijn kleinkinderen is ben ik benieuwd naar de lijn met Jan Jansen op de Zuijtberg. Misschien kunt u mij daarover informeren.

KeesdeBoer

afbeelding van helen

Ook in Wanneperveen vind ik hem niet.......

Hier gezocht tot 1803.