Aaltje Peters van Haerst

Doorharm56op01/07/2016 - 23:42

Aaltje Peters van Haerst gaat 21 november 1693 in Zwolle in het Huwelijk met Wolter Roelofsen [van der Sluis], weduwe van Deeltje Harmens, zoon van Roelof Cornelissen en Jannegijn Wolbers.

Aaltje Peters geboren ca.1667, begraven 25 april 1734 te Zalk,

Dit echtpaar krijgt 11 kinderen.

Roelof gedoopt 21 november 1694 te Zalk

Peter gedoopt 26 januari 1696 te Zalk

Peter gedoopt 5 mei 1697 te Zalk

Grietje gedoopt 24 juli 1698 te Zalk

Peter gedoopt 25 augustus 1700 te Zalk

Cornelis gedoopt 1 november 1702 te Zalk

Reinier gedoopt 25 maart 1705 te Zalk

Jan gedoopt 5 september 1706 te Zalk

Jannetje Wolters van der Sluis gedoopt 12 augustus 1708 te Zalk, begraven 11 juni 1751 Bovenkerk te Kampen. Gehuwd met Wichert Goosens van Dijk.

Arent gedoopt 2 november te 1710 Zalk

Reinier gedoopt 12 december 1712 te Zalk

Natuurlijk over de ouders van Aaltje Peters van Haerst nagedacht en gezocht. Dan lijkt me het volgende echtpaar kansrijk.

Peter Roelofs x Grietien Claasen gehuwd 16 oktober 1664 Zwolle. Peter hertrouwd 23 feb. 1675 Lijsebeth Cornelis en 16 april 1694 Wibbigchijn Jansen van Graal.

Ik heb het dopen van Aaltje bij dit echtpaar niet kunnen vinden.

Ik heb ook het idee dat Aaltje Peters een broer heeft namelijk Claes Peters

 

27-06-1693 Claes Peters j.m. en Hermtjen Cornelis wed. van Cijse Jans beijde te Haarst D'eerste geassisteert met sijn vader ende de Bruijt met haar suster

Deze Claes Peters kan gedoopt zijn 7 februari 1669 te Zwolle als zoon van Peter Gerrits en Grietien Jacobs?

Ook op 7 februari 1669 Grietien Jacobs en haar man Peter Jacobs laten hun zoon Claes dopen, de scan bekeken dan is de vader Peter Jacobs.

Ondertrouw 17 maart 1660 te Zwolle

Peter Jacobsen, wed: opt Eilant ende Grietien Jacobs j.d. tot Campen de proclamatien gaen tot Campen. Attestatie gegeven om tot Campen te trouwen.

Harm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

Op zoek naar vader Geert voor Arent Geertsen te Haerst, nr. 8 van de kwartierstaat: een paar mogelijkheden, maar dan is het nog de vraag, of die vader van Arent Geertsen er al wel bij zit:

1. Beerte Geerts, die in 1608 trouwt als d.v. Geert Berens. Zij woont te Haerst met Arent Geerts. Kan een dienstmeisje zijn.

2.Peter Petersen, zn. van Peter Peters Vissel, resp. nr. 10 en 20 kwartierstaat X 1606 Jenniken Gertsen, d.v. Gert Jansen te Haerst.

3. Assien Geerts, d.v. Geert Jansen te Haerst otr. april 1617.

4. Lutgert Geertsen, d.v. Geert Jansen, wonend te Haerst X 1622 of 1627

5. Albert (!!) Geerts   dochter van Geert Lamberts te Haerst X Remmelt Winolts okt. 1613 otr.   28-5 1614 wordt er een cotterstede te Genne verkocht aan Geert Lamberts.

6. Elisabeth Geerdts, d.v. wijlen Geert Rolefsen te Haerst otr. juli 1607

afbeelding van Janny Lalkens

Voor dat dit onderwerp op het Forum kwam, was ik een beetje bekend met 't Fissel, volgens mij een boerderij daar bij Genne of zo en ik was ook bekend met de mensen rond nr. 7 van de kwartierstaat: Grietje haar man, zijn 2e echtgenote Hendrikje Sijsen enz. Grietje zelf : nooit van gehoord, of het is al weer uit mijn geheugen verdwenen. De Riesebosch weet ik ook. Verder is het nieuw, dus ik ben me nog aan het inlezen in al die namen en ik was tot 1641 gekomen met ORA. Tenminste, als het over Genne ging. Misschien is er in ORA Zwollerkerspel over de oudste voorouders in Haerst nog iets te vinden? Dat hoop ik. Van de DTB's moeten we het niet meer hebben, doordat ze in dat hiaat gedoopt zijn of voor 1583 gedoopt, toen het nog niet genoteerd werd.

 

Van die Beerte, die bij Arent Geertsen in Haerst woonde ( je noemde haar 12 juli om 2:03 uur) : het gaat denk ik moeilijk worden om voor Arent Geertsen de juiste vader te gaan vinden. Er zijn in Haerst enkele mensen met de naam Geert, die daar tegelijkertijd woonden. Van Beerte zou je het namelijk ook zo kunnen lezen, dat ze wérkt bij Arent Geertsen. Want je kunt het zo lezen, dat haar vader ergens woont, maar ze woont zelf bij iemand anders, niet speciaal bij haar broer. En dus ook niet bij haar vader, maar ze was mogelijk een inwonend personeelslid bij Arent Geertsen. Ook omdat we keuze uit andere Geerten hebben in Haerst. We zijn niet alleen van Beerte haar vader Geert afhankelijk voor het vinden van een vader voor Arent Geertsen.

Volgende keer typ ik die Geerten uit Haerst uit. Het is nu al laat, ook door het kijken naar een detective. Ik houd van speuren, maar mag het ook graag een ander zien doen! Daardoor wordt het ook nogal eens laat.

Ik kreeg vanavond aanvullingen van iemand, die passen bij dit onderwerp. Ik zag het na het TV kijken. Die aanvulling ga ik morgen lezen.

afbeelding van harm56

Janny ik zag dat je tot diep in de nacht bezig bent geweest, om een bericht op het forum te kunnen plaatsen.

Ik lees ze aandachtig, maar ik kan je niet verder helpen dan alleen op Papier naar Digitaal naar bijpassende huwelijken zoeken.

Arent Jochums;

04-10-1607 Johan Arendts Arendt Jochums s. ende Gerriet Willems s. Willem Gerridts n.d. beide woenende tot Genne

23-04-1608 Clas Arendts Arendt Jochums s. woenende tot Genne ende Gretken Engelberts s. Engelbert Albers n.d. woenende tot Harst voer den Doeren

08-01-1604 Herman Albers woenende an Gasselerdick ende Petergen Arents Arent Jochums d. tot Genne

06-03-1603 Rolef Arents ende Wichman Engbertsen s. Engbert Westerhoffs d. beide tot Genne

 

Soms lukken dingen dit lijkt me Jan Geerts

16-08-1601 Jan Simonsen tot Genne, ende Geese Arents, tot Genne

O.T. december 1603

Johan Gerdtsen woenende int Mastebroeck ende Gese Arents Johan Simens n.w. woenende tot Genne

 

Herman Alberts wordt in 1635 momber van de kinderen van Claes Arents na de dood van Griete Engbers.

Dit kan het tweede huwelijk zijn van Claes Arents

27-09-1635 Claes Arents tot Genne, en Fennichen Engbers Engbert Lujtiens docht. van Dalfsen

 

Jan Geerts Glinthuis is een generatie ouder dan de hier boven genoemde personen.

02-04-1609 Geert Jacobs Jacob Geerts s. tot Holte ende Aeltjen Jansen Johan Geerdts Glindthuis d. tot Genne

09-05-1613 Claes Jansen Jan Geertsens Glinthuijs s. tot Genemuijden en Swaen Claes Claes Egbertsen d. buijten de Camperpoort

 

Van de gehuwde kinderen van Herman en Peterken heb ik er nu 3: Albertien, Claes en Grietien. Welke mis ik dan nog?

Jan Herms in den Rijsbosch, gehuwd 30 augustus 1630 met Trijne Jans en 7 december 1658 met Aaltjen Peters, weduwe van Roelof Arents.

Harm

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00604:

f40 - 27 okt 1627 - Richter Cornelis van Dongen.

Keurnoten Jan Martins Steenkerck en Evert Everss.

Verschenen is Hermen Albers, als man en momber van Petertin Arenss, eheluiden, voor wie hij de rato caveert. Hij verklaarde voor hem, zijn huisvrouw en hun erfgenamen in een steden vaste erfkoop eeuwig en erfelijk, om een somma van penningen ten genoegen voldaan en betaald, te hebben verkocht aan Evert [doorgestreept: Evertss] Coops, wonende te Genne op het Veer, Truijchin Janss, echteluiden, en deze hun beider erfgenamen zekere drie delen van een huis en hof, alles met de raad en onraad, recht en gerechtigheid, gelegen te Genne op het Veer, en zulks in aller manier als de verkoper deze van de camener Brandenberch en van de erfgenamen van zaliger L. Lanting., "sampt" Mathijes van Embden voor dezen gekocht heeft [gehat]. En zo enige kwestie /: wegens [nopen.] de voorschreven percelen :/ ontstaan mag, daar van wil de verkoper voor hem, zijn huisvrouw en hun erfgenamen onbemoeid zijn en blijven. En de verkoper in de kwaliteit als voorschreven ging de drie delen van [er stond eerst: de percelen van landerijen] het huis en de hof, met de raad en onraad als voorschreven, voor mij Scholtis voornoemd "alsoe" uit met hand en mond, doende daar van oplating en vertichenis, gelijk volgens het recht "eijget ende behoort". Zonder arg of list. Actum ut supra.

- Op verzoek van de verkopers zal Boldewijn Sweerss mede zegelen.

 

rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00604:

f72 - 31 mei 1628 - Richter Cornelis van Dongen.

Keurnoten Henrick Gerriss en Derck op Soessele.

Verschenen is Geurt Janss, voor hem zelf en mede als man en momber van zijn absente huisvrouw, voor wie hij de rato caveert, en Roeloff Janssen, mede caverende de rato voor zijn absente huisvrouw Fenneken [-]. Zij verklaarden tesamen voor hun en hun huisvrouwen en erfgenamen in een steden vaste erfkoop /: erfelijk en "ommermeer" om een somma van penningen ten genoegen voldaan en betaald :/ aan Jan Aerenss, anders genaamd Jan Roeleffs [!], wonende te Genne, nagelaten zoon van zaliger Aerent Jochemss, zijn huisvrouw Gerregin en hun erfgenamen te hebben verkocht hun comparantens gerecht aandeel en erfenis, als hun van hun zaliger vader en moeder nagelaten en aangeërfd is, als 9 morgen land gelegen te Genne in het Gericht en kerspel van Zwolle, tussen de landen van de Ed. Jr. Rodelff van den Clooster zuidwaarts, Jacob Egberss noordwaarts, strekkende voor van de wetering "doorgaenss" tot achter aan de Steenen Weteringhe, "soe dat" de koper, zijn huisvrouw en hun erfgenamen de voorschreven 9 morgen land alleen eigendommelijk toebehoren, uitgezonderd [exempt] 4 "genen" land, als Jan Egberss in de voorschreven 9 morgen hebben, die hij van zaliger Wijnen Geertsens [zijn] weduwe voor dezen heeft gekocht. Zijnde de voorschreven landerijen vrij van alle uitgaande renten, thinsen, dijken en dammen. En de verkopers gingen de voorschreven landerijen voor hem zelf en mede voor hun huisvrouwen en [hun] erfgenamen aan de koper, zijn huisvrouw en hun erfgenamen "alsoe uijt" als Landrechtens. Belovende "deselue" te willen wachten en waren voor alle evictie en opspraak, zoals hier over ontstaan mag.

Actum ut supra.

- Op verzoek van de verkopers zal Jan Martins Steenkerck mede zegelen.

 

[Jan Arents,ook wel Jan Roelofs genoemd, is dus een broer van Peterken Arents, nr. 13 X nr. 12 Herman Alberts. Dat hij onder 2 namen bekend staat is de reden waarom ik deze akte in zijn geheel doorgeef. J.L. ]

 

rechterlijk archief Zwollerkerspel RA001-00604:

f89 - 23 aug 1628 - Richter Cornelis van Dongen.

Keurnoten Martinus Steenkerck en Alart Egberss.

Verschenen zijn Roeleff Aerentssen, Claes Arentz, Jan Geertz en Hermen Albertz, ieder apart voor hen zelf, caverende tesamen de rato voor hun absente respectievelijke huisvrouwen [niet genoemd]. De comparanten in de kwaliteit als voorschreven verklaarden voor hun en hun huisvrouwen en erfgenamen in een steden vaste erfkoop erfelijk en "ommermeer" /: om een somma van penningen ten genoegen voldaan den betaald :/ aan Jan Arentz, zijn huisvrouw [niet genoemd] en hun erfgenamen te hebben verkocht, en te verkopen krachtens dezes, de halve Aleberen Camp, dan nog een stuk hooiland, zo groot en klein als Aert Jochems deze in gebruik heeft, gelegen zijnde in [de] Genner Merste strekkende voor van de weg tot achter aan de Stenen Weteringe. Zijnde de voorschreven percelen van landerijen kommervrij van alle uitgaande renten, ook vrij van dijken, dammen, stegen, wegen en weteringen. En de comparanten of verkopers gingen de voorschreven percelen land, met het recht en de gerechtigheid, aan de koper, zijn huisvrouw en hun erfgenamen "alsoe uijt" volgens Landrecht. Belovende "deselue" te willen wachten en waren voor alle evictie en opspraak. Zonder arg of list.

Actum ut supra.

- Op de comparanten "ernstelick" verzoek zal Jan Martinss Steenkerck mede zegelen.

 

[ De Roelof Arents in deze akte is denk ik een broer van Peterken Arents, evenals Claes Arents dat is. Niet te verwarren met nummer 4 uit de kwartierstaat, de Roelof Arents die te Haerst woont. Mogelijk  is Jan Geerts met een zus van Peterken getrouwd? Ene Jan Geertsen Glinthuis en zijn vrouw zijn volgens een akte uit febr. 1629 beiden overleden. Ze laten 2 onmondigen na. Ik weet van Jan Geerts nog niets zeker.  J.L.]

afbeelding van Janny Lalkens

Hermen Alberts in ORA Zwollerkerspel.

Huwelijk met Peterken Arents uit Genne in 1604. Zij zijn nr. 12 en 13 uit de kwartierstaat. Ze zijn de grootouders van Grietje Claassen, (nr. 3) die getrouwd was met Peter Roelofs, nr. 2.

De ouders van Peter Roelofs zijn dan nr. 4 en 5. Zij heten Roelof Arents uit Haerst en Aaltien Peters ( senior) uit Haerst.

Wat Hermen bij huwelijk eventueel in bezit had aan land of behuizing en wat mogelijk is aangekocht vóór 1612 is door ontbreken van bronnen niet bekend.

f165 - 3 dec 1614 - Coram Richter Cornelis van Dongen.

Keurnoten Albert van Rijssen en Wijnolt Jansen.

In het Gericht is verschenen de E. [doorgestreept: Rodolff] Arnout van Bolten, voor hem zelf en mede als man en momber van zijn huisvrouw Bregier Lantincks, voor wie hij de rato caveert. Hij verklaarde aldaar in dit in dit Gericht voor hem en zijn erven "stedes vastes erffcoops" te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk zijn E. alsnog doet zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen ten genoegen betaald, [aan] Claes Arents, Herman Alberts, [en] hun respectievelijke huisvrouwen [niet genoemd] en hun erfgenamen zijn E. zekere 11 morgen land over de wetering en zijn E. rechte en gerechtigheid van zijn Broeck Lant daar achter aan gelegen, en dat met zijn raad en onraad daar toe behorende, tot Genne in het Gericht en kerspel van Swolle, Jonker Seijno Hagen ter ener zijde, en Willem van Laer en Liwendal ter anderer zijde. En beloofde hij verkoper "tselue" te willen wachten [en] waren volgens Landrecht. "Ende genge des alsoe vuijt mit hant mit mont mit aller oplatinge ende vertichenisse als recht was". Zonder argelist.

[Geen ondertekening vermeld].

 

f165 - Eodem Juditio [3 dec 1614].

Verschenen is Claes Arentsen, mede de rato caverende voor zijn huisvrouw [niet genoemd]. Hij verklaarde aldaar in dit Gericht voor hem en zijn erven "stedes vastes erffcoops" te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk hij comparant alsnog doet zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen ten genoegen betaald, [aan] Henrick Willems Snelle, zijn huisvrouw Jenneken Engberts en hun erfgenamen zekere "sestehalue" [= 5 1/2] morgen land en de helft van [een] zeker Broeck Lant [in Genne] daar achter gelegen, met zijn raad en onraad daar toe behorende, zijnde de helft van t Broeck Lant, zo en in zulker manier, als hij comparant deze voor zijn quota aangekocht heeft van de E. Arnout van Bolten, gemeenschappelijk [gemien] met Herman Alberts. Hij beloofde [tselue] te wachten [en] te waren volgens Landrecht, en "genge des alsoe vuijt naer Lantrecht".

- Gellre zal mede zegelen.

Claes Arents en zijn vrouw Griete kopen 20-10-1614 ½ erve Bobbink te Genne. Werd daarvoor gehuurd door Peter Fissels. Die kennen we ook, net als die H.W.Snel. H.W. Snel verkoopt in apr. 1617 de helft van dit aangekochte land aan Jan Geertsen.

Zijn Claes en Herman zwagers? Claes is een broer van Peterken Arents? Daar lijkt het erg op. Herman wordt in 1635 momber van de kinderen van Claes Arents na de dood van Griete Engbers. In 1637 wordt Herman Alberts momber van de kinderen van Claes Jansen Wildeman, de man die kort daarna zijn 2e vrouw verliest aan de pest. In een akte van 1641 wordt een stuk land beschreven als grenzend aan land van wijlen Herman Alberts.

Van de gehuwde kinderen van Herman en Peterken heb ik er nu 3: Albertien, Claes en Grietien. Welke mis ik dan nog?

f312 - 29 nov 1619 - Richter "Substituijt" Adriaen van Gellre.

Keurnoten Pelgrum Hardenstien, burgemeester, en Lucas Gietman, L.

Compareerde de E. Bartholemeus Lantinck, der rechten Dr., voor hem zelf en als vader en momber van zijn kinderen, en [voor] zijn huisvrouw, voor wie de rato caveert. Hij verklaarde aldaar in dit Gericht voor hem en zijn erfgenamen "stedes vastes erffcoop" erfelijk en "vmmermeer" te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk hij comparant alsnog doet zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen ten genoegen voldaan en betaald, [aan] Herman Albertsen aan de Hasseller Dijck, zijn huisvrouw Peterken [-] en hun erfgenamen zijn L. Lantincks aanpart, deel, recht en gerechtigheid, zoals hij "hebbende was" aan een zekere erfenis, hoge en lege landerijen, "sampt" zijn deel van een huis, alle gelegen in de buurtschap Genne en Holte, na luid de koopcedule die daar van tussen de partijen opgericht, zoals hij verkoper "dat selue" van de erfgenamen van zaliger Joffer Waijers had aangekocht, met zijn raad en onraad daar toe behorende. Hij comparant beloofde dat voorschreven goed te willen wachten en waren [en] rechte waarschap daar van te doen pro evictione. Zonder argelist.

- De E. L. Lantinck heeft beloofd zelf mede te zegelen.

- "De Jure van desen brieff sinnen betaalt.

f312 - Eodem [29 nov 1619] Judicio .

Compareert de E. Jan Gorijs, burgemeester, voor hem zelf en de rato caverende voor burgemeester Gerrijt Brandenberch, "sampt" de Ed. Johan van Camphuijsen, nomine uxoris, en Bartolemeus Lantinck, der rechten Licentiaat, voor hem zelf en als man en momber van zijn huisvrouw en [zijn] kinderen. Zij verklaarden aldaar in dit Gericht voor hun en hun erfgenamen "stedes vastes erffcoop" erfelijk en "vmmermeer" te hebben verkocht, getransporteerd en overgedragen, gelijk comparanten doen zulks in en vermits dezen, voor een somma van penningen, ten genoegen voldaan en betaald, [aan] Herman Albertsen aan de Hasseler Dijck, zijn huisvrouw Peterken [-] en hun erfgenamen al hun verkopers recht, deel en aanpart, zoals zij luiden van zaliger Johan Waijer en zijn huisvrouw Joffer [-] van Besten aangeërfd, en van hun erfgenamen gekocht hadden, gelegen in het kerspel van Swolle in de buurtschap Genne en Holte, als te weten land, zand, huis, hof, hoge en lege landerijen, geen ding uitgezonderd. In welk voorschreven eigendom, gerechtigheid, parten en delen Guert de "een recht vierendeel" toebehoort. De comparanten beloofden voor hun en hun erfgenamen met de onraad [onraden] van dien te willen wachten en waren. Zonder argelist.

- Burgemeester Jan Gorijsen en L. Lantinck zullen mede zegelen.

 

Later wordt dit bezit, “ het Veerhuis”,  weer doorverkocht. Die akte en meer komt nog.

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

.

De nrs. 4 en 5 van de kwartierstaat trouwen met elkaar in 1630 en de nummers 6 en 7 trouwen ook in 1630. Vanaf 1596 is het doopboek onvolledig. Soms valt er een jaar uit of per maand wordt er maar 1 gedoopt kind genoteerd. Van voorjaar 1602 tot 14 november 1619 ontbreekt er zelfs een compleet doopboek. Vermoedelijk zijn de nummers 4 t/m 7 juist in dit hiaat gedoopt.

Aanvulling kwartierstaat: nr. 22  de vader van Jenneken Geertsen uit Haerst:   Geert Jansen

 

Wat betreft de veronderstelling, dat Hermen Alberts misschien weduwnaar zou zijn geweest bij zijn huwelijk in 1603: er is uit die tijd geen momberstelling bekend. ORA Zwollerkerspel begint 1611. Aangenomen dan ook nog, dat hij met een herkomst van  "aan de Hasseler dijk" in ORA Zwollerkerspel zou moeten staan. Dat zou nog wel goed kunnen, maar in ieder geval is 1603 te vroeg voor een overgeleverde bron. Je kunt nog wel gaan kijken in de huwelijken Zwolle, die beginnen 1583. Dan weer aangenomen, dat hij bijv. niet in Mastenbroek trouwde. Dat begint overgeleverd in 1727 ( dopen) en 1739 ( trouwen).

Voor iemand die aan de Hasselerdijk woonde, zou ik eerst in Zwolle gaan kijken en daarna in Hasselt of Mastenbroek.

Ik weet niet beter, of de Mastenbroekerdijk is het meest noordelijke stuk/verlengstuk van de Hasselterdijk. Op een kaart zag ik dit ook: Tussen Genemuiden en aan de andere kant van het Zwarte Water De Velde en Zwarte Waterklooster ligt de Mastenbroekerdijk. Dus ter hoogt evan Genemuiden. En dan ligt deze dijk aan de Mastenbroeker kant. Meer naar het zuiden heet die dijk Hasselterdijk: namelijk tegenover de stad Hasselt, maar dan ook weer het water er tussenin en tegenover Langenholte, met ook weer het water er tussenin. Maar wie ter plekke beter bekend is, mag het zeggen. Ik moet het van een kaart lezen, ik woon er niet.

 

 

afbeelding van harm56

Waarom de gedachte weduwnaar. Er trouwen 4 kinderen op een kluitje tussen 1628 en 1636. Theoretisch is het mogelijk, maar dan trouwen ze vrij jong. Huwelijk in 1604.

Ik heb geen eerdere huwelijken gezien Herman Alberts, waarvan ik denk dat is hem.

Misschien dat het volgende huwelijk familie kan zijn;

19-06-1603 Gert Cornelisen s. Cornelis Teluers s. tot Langenholte ende Aeltgen Albers, Albert Berendtsens d. an Mastebroker Dijck

Petertien Arents wordt op de G.I. tweemaal genoemd als weduwe van Herman Alberts. namelijk op 12 februari 1641 en 1 september 1646. Herman Alberts is dus overleden voor 1641.

Kan Arent Geertsen een zus hebben Beerte.

24-04-1608 Willem Rotgers tot Genne up het Veer ende Beerte Geerts s. Geert Berendts n.d. woenende met Arent Geertsen tot Harst

14-09-1626 Rutger Alberts en Berte Gerrits w. van sal. Willem Rutgers beide wonende tot Genne

Harm

afbeelding van Janny Lalkens

Ik denk dat het ook speelde met onbewerkte berichten. Maar of die berichten onbewerkt waren,  weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet of jullie dan een bericht ook al weer iets hadden veranderd, want ik kijk nu ook weer niet elke minuut op het Forum. Ik keek vanaf gistermorgen of er bijv. van jou of van Harm een reactie was en dan zag ik bijv. mijn eigen naam als aankondiging van "de laatste reactie is van..", maar als ik dan klikte op het bericht zelf stond er na mijn bericht toch al wel weer een nieuwe tekst van jou of van hem.

afbeelding van ria van bessen

Helen, jouw antwoord is precies zoals mijn manier hoor, ik zie tenminste geen verschil in handeling, hooguit in de omschrijving.

Janny, wie was dan die ander? Harm was de laatste en dat bericht staat/stond bovenaan.

Als je namelijk een oud bericht bewerkt, dan komt het wél bovenaan te staan, maar het wordt niet weergegeven als nieuw.

Dit is al zolang als dit 'nieuwe' forum bestaat. En niet handig.

 

 

afbeelding van Janny Lalkens

Dit was in feite wat anders: iemand had dan al weer een nieuw bericht ingestuurd en de inhoud van dat bericht was ook nog wel geplaatst, maar dat werd niet als nieuwe reactie aangegeven. Dus dan was er een nieuwe reactie van 17: 00 uur bijv., maar het bleef dan om te zien nog steeds staan op de vorige reactie van 12:00 uur van de vorige persoon. Dat heb ik nog niet eerder gezien op het Forum. Gistermiddag zag ik dit voor het eerst en het gebeurde ook niet bij elk bericht dat vanaf gistermorgen werd geschreven.

Pagina's