Aaltje Jans Welink

Doorria van bessenop08/05/2017 - 21:16

Aaltje Jans Welink

Cornelis Timens Apeldoorn

huwt met Aaltje Jans x met Cornelis Thijmens Apeldoorn

Hij is overleden 30-10-1781 te Vollenhove - Zij is overleden 10-05-1745 te Vollenhove

uit dit huwelijk:

10-05-1736 – Jan z.v. Kornelis Tijmens en Aaltje Jans binnen Vollenhove

09-11-1738 – Tijmen z.v. Kornelis Tijmens Apeldoorn en Aaltje Jans Welink binnen Vollenhove

08-01-1741 – Tijmen z.v. Kornelis Tijmen Apeldoorn en Aaltje Jans Welink binnen Vollenhove

Volgens de voogdijakte in Vollenhove

bron: ORA Stad V'hove nr 2719 f371 dd 19-11-1746.

Cornelis Tijmens was gehuwd met Aeltjen Jans Straatemoer. Er zijn 2 onm. kinderen: Jan en Tijmon. Gerichtelijk worden er voogden gesteld: nl Jan Reinders van Bergen en Coendert Bloemendal. Cornelis heeft hoegenaamd niets om aan zijn kinderen te bewijzen - hij zal daarentegen toch 1 caroli gulden aan ieder kind uitbetalen waartegen hij alle schulden tot zijn last houdt.

Wie is de vader van Aaltje en waneer is zij geboren?

 

Reacties

afbeelding van ria van bessen

Mooi gevonden!

Dat betekent dat Jan Reinders van 'buiten' kwam ..

afbeelding van helen

 

Terug naar het onderwerp, over het andere worden we het toch niet eens.

 

?

Vollenhove 11 mei 1722:

244 Burgers geworden: 
Berent Ranninck; 
Jan Reinders van Burgen. 

Pag. 730..

 

1722 gekozen bij de meenslieden: Jan van Bruggen

1723 en later:

Aangesteld tot broodweger Jan van Bruggen

afbeelding van ria van bessen

Dat is een aanname Helen, daar is geen bewijs voor. We weten niet wat ze met dat geld heeft gedaan, ze kan er wel nog een huis van gekocht hebben. We weten ook niet of ze alles heeft afgelost of dat ze het schuldig is gebleven. Dan zou je naar aktes moeten zoeken.

Maar ik weet wel dat ze dus meer had dan Cornelis Tijmens van Apeldoorn, want die had geen huizen, én geen lening, ik heb ze tenminste niet gevonden. En gezien de 1 cgl die hij zijn zoon ieder nog wil geven, is er geen bezit, anders was dat wel vermeld.

Dat is zo klaar als een klontje. Het is dus geen verschil van mening, Cornelis was arm en Femmigjen Voerman niet. Dat is een feit.

afbeelding van helen

Ik ontken niet dat er bezit tegenover stond.

Maar als zij om een of andere reden geld moest lenen (hoogstwaarschijnlijk vanwege een andere schuld die betaald moest worden), dan was ze in mijn ogen niet persé rijk.

Daarover verschillen we kennelijk van mening.

 

De hoeveelheid geld die ze leende was evenveel waard als anderhalf huis plus de huur van nog een huis.

Als zij niet aan de verplichting kon voldoen om de rente en later de aflossing te betalen, dan raakte ze dat allemaal kwijt.

 

afbeelding van klunder

Ik wil me helemaal niet mengen in een vreemde discussie over of iemand in die tijd arm of rijk was, maar wil wel even kwijt dat geld lenen in die tijd niet was als nu. Als iemand 200 gl. kon lenen betekend dat dat er minstens 200 gl. bezit tegenover staat, meestal in de vorm van huizen en/of grond (of soms een schip). Dat iemand ergens geld kon lenen zonder bezit te hebben bestond in die tijd niet. Voor elke schuld (hoe relatief klein ook) werd òf een onderpand gesteld (huis en/of grond) of bij gebrek moest iemand anders (die wel geld had) borg staan. Iemand die dus 200 gl. schuld heeft (en dus minstens 200 gl. bezit heeft) hoort daarmee tot de rijkeren en niet tot de armeren.

Groet

Peter

afbeelding van helen

Jij maakt de vergelijking tussen de volgens jou 'vermogende' mevr. die niet zou passen bij de 'arme' heer Apeldoorn.

Ik maak alleen duidelijk dat het verschil in een eventuele erfenis van die twee niet zo heel groot is.

 

Geleend geld is geen bezit!

Waarom leent die mevr. geld? Omdat er een schuld betaald moet worden. Zo ging dat vroeger.

Als die mevrouw kort daarna sterft, dan hebben de erfgenamen toch bijna niets?

afbeelding van ria van bessen

Wat wil je nou eigenlijk, een discussie over hoe een vermogen is samengesteld? Als je trouwens 200 gls hebt geleend, dan heb je 200 gls in je bezit ... ook al is het geleend, is het schuld.

De personen werden aangeslagen naar vermogen en niet naar schuld. De hele rijken hadden soms zoveel schuld dat ze eigenlijk weinig echt daadwerkelijk geld hadden, .. vanwege de vele schulden, maar ze werden wél aangeslagen naar hun vermogen. Hun bezit dat dus zoveel én zoveel waard was [én dus zonder vermindering van schuld].

Ik kan je geen link geven, want dit is niet te vinden op internet. PQ is de afkorting van personele qoutatie. Een belastinregister van 1749, op inkomen en vermogen. Je kunt informeren bij het HCO.

 

afbeelding van helen

Ria schreef:

Femmegien Voerman wed. was gehuwd met Jacob Lucas volgens invnr 2711 f 410 dd 11-03-1722 Stad Vollenhove. Zij is geassisteerd met haar volwassen zoon Lucas Jacobs Brummelbos. Zij is 200 cgls schuldig aan Peter Hoegen [=Visser] en vrouw Margjen Jans [=Kuijper] wegens een obligatie dd 15 febr 1702 tegen 4%................... 

 

20 stuivers is 1 keizersgulden, oftewel 1 caroligulden, en dat dus 200 keer.

Plus het eigendom van 1 1/2 huis, dan val je toch al snel onder de vermogende volgens de toentertijd gehanteerde norm.

De Kerkstraat was ook een gerenommeerde straat, heel anders dan de Vissersstraat waar de huizen duidelijk minder waard waren en de wat armere mensen woonden.............

 

 

Lijkt me niet passen bij de arme C.T Apeldoorn?

 

Als het ergens te vinden is, waarom geef je dan geen link?

PQ zegt mij niks.

 

Overigens is vermogen bezit minus schuld. 

Je moet bezit en schuld niet bij elkaar optellen! Die 200 cg was toch geleend geld?

 

Wiki:

Het vermogen van een rechtssubject is de waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden.

 

afbeelding van ria van bessen

Ik ga hier verder geen discussie over aan Helen.

Je kunt de PQ erbij nemen als je meent gelijk te hebben, dan zie je zelf in welke klasse ze wordt vermeld.

De vraag: - heeft Welink uit Zwolle nog anderen banden met Vollenhove, zodat mogelijkerwijs de gezochte Aaltje haar vader uit Zwolle komt?

 

afbeelding van helen

Waar staat dat het een hypotheek was?

Volgens mij was het een lening (obligatie = schuldbewijs) en als ze de rente daarvan niet op tijd betaalde, dan kon anderhalf huis en tevens de huur van het andere huis in beslag genomen worden door de leningverstrekker.

Dat was het werk van de pander: Beslag leggen op het onderpand als de rente niet betaald werd.

 

In de tijd van die mevrouw waren er veel zogenaamde Havezathen in Vollenhove, deze moesten minimaal een waarde hebben van 25.000 gulden.

Haar anderhalve huis was minder waard dan 200 gulden, daar moest de (jaar) huur van het andere huis nog bij!

 

 

Pagina's