Aalbert Berents en Seijne

DoorAnoniem (niet gecontroleerd)op30/03/2011 - 10:27

Goedemorgen,

op 15 januari 1694 wordt te Vorchten begraven Seijne, huijsvrouw van Aalbert Berentsz.

Wie kent de ouders van dit echtpaar, hun huwelijksgegevens, en doopgegevens van hun kinderen, mogelijk o.a. Jan, Henrick, Aaltjen en Swaantjen.

Met vriendelijke groet,

albert de leeuw

Reacties

afbeelding van albert de leeuw

Janny en Piet,

bedankt voor jullie bijdragen. Jammer dat we niet verder komen met dit gezin.

Ik zag dat er reeds eerder gediscussieerd is over de familie(s) Aalber(t)s. Die informatie gaat ik eerst maar eens verwerken en mogelijk komen daar nog nieuwe vragen uit voort.

Met vriendelijke groet,

albert de leeuw

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Albert en Piet

Indertijd, toen ik zocht naar de kinderen van Aalbert Berents en Seijne Jans, viel me iets op, waar ik nog steeds geen antwoord op heb.

Archief te Arnhem:
In RBS 893, overledenen te Vorchten 1660-1711, staat op blz. 229:
Swaantjen Dogter van Aalbert Berents, en syn huysvrou Seijntjen, is begraven den 16 Decemb.

Anno 1694
Seijne.......... huijsvrouw van Aalbert Berentsz is gestorven den 7. Januarij, en begraven den 15.
dito Januarij.

Moeder Seijne stierf dus 3 weken na haar dochter. Eventueel kan er een besmettelijke ziekte zijn geweest?

Gecombineerd met een transcriptie van dit boek, die ik van iemand kreeg:

8-3-1671 Heimerick soon van Cornelis Heimerix en Zwaantje Aalberts te Vorgten
24-201672 Heijmdrijne dogter van Cornelis Heijmdrix en Zwaantje Aalberts sijn huysvrouw tot Vorghten
maart 1673 Cornelis Heimeriks

[ Vanwege de dood van voorganger Martinus van Doorninck in maart 1676 gaat er nu iemand anders de overledenen noteren en dat doet hij met soms een wat andere spelling van de namen, J.L. ]

13-9-1683 Herman Cornelisz. soon van Cornelis Heymericks en Swaentjen Alberts
21-10-1683 De Dienstmaeght van de wed. Swaentjen Alberts.

En moeten we dit dan afsluiten met de begrafenis van Swaantjen Dogter van Aalbert Berents en Seyne op 16-12-1693? Gaat het hier om een en dezelfde Swaantjen Aalberts?
Wat daar voor pleit:
1. In het begin wordt er zelfs Aalberts geschreven i.p.v. het meer gangbare Alberts.
2. Verderop na 1693 wordt er nergens meer een overlijden van een Swaantje Aalberts gemeld
3. In Vorghten en omgeving hebben mogelijk niet toevallig 2 vrouwen gewoond, die beide Zwaantje Aalberts heetten. Het is niet een veel voorkomende combinatie. Soms zoek ik in Zwollerkerspel naar mensen, waar er 8 of meer van met dezelfde naam op hetzelfde moment leefden, maar dit vind ik niet een veel voorkomende naam.

Punt 1 t/m 3 vormt overigens geen hard bewijs, dat ben ik me bewust.

Mogelijk is er in Arnhem iets te vinden van grondbezit van het gezin van Swaantje en Cornelis.
De kinderen van Jan Aalberts te Ittersum, een broer van Swaantje, erfden land in het Vorghterbroek bijv. Was dat ook het geval met Swaaantje en eventueel met haar kinderen of andere familie? Mogelijk stierven alle kinderen van Swaantje voor zij zelf stierf.
De kinderen van Jan erfden ook grond in het Hattemerbroek. Dat kan van hun moeder Anna Lubberts zijn geweest en dat in het Vorghterbroek eventueel ook nog wel.

In een vorige reactie had ik het over Swaentjes, die gedoopt werden als dochters van Albert Egberts en Derck Berents. Dat zijn vast geen verbasteringen van de naam Aalbert Berents geweest, want beiden laten nog 2 andere kinderen dopen en dan zouden het bijv. 3 x verschrijvingen zijn geweest? Dat geloof ik niet.

Mocht het toch zo zijn, dat Swaantje Aalberts al in 1671 een kind laat begraven, dan is dat in hetzelfde jaar geweest waarin broer Jan werd geboren. Tussen 1671 en 1676 laten Aalbert Berents en Seyne 3 kinderen dopen en dan ongeveer 18 of meer jaren voor 1671 ook al eens eentje?
Die dan eind 1693 wordt begraven als een dochter van Aalbert en Seyne, dus niet van een andere moeder? Of moest daar i.p.v. Seyne dan een andere moedersnaam staan? Het huwelijk van Aalbert en Seyne heb ik niet, dus ik weet niet of hij als jongeman trouwde met Seyne. Raadsels dus.

Hartelijke groeten,

[ 30. Maart 2011, 23:43: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van Piet Heres

Hallo Janny en Albert

ik zie de vraag staan dit is wat ik er van heb.

Aalbert Berentsz. Aalbert is overleden. Aalbert:
(1) trouwde omstreeks 1670 met Seijntjen Jans. Seijntjen is overleden op donderdag 07-01-1694. Zij is begraven op vrijdag 15-01-1694.
(2) trouwde in 1699 in Vorchten (Gem. Heerde) met Aaltjen Ruthgers, nadat zij op zondag 05-04-1699 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is overleden.
Kinderen van Aalbert en Seijntjen:
1 Jan Aalberts, geboren in 1671 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op donderdag 24-12-1671 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Belijdenis 8 april 1694, Lidmaten en memorieboek 1662-1747. 896.1 blz.16. in Archief te Arnhem.
Hij woont op Het Oever te Werven.
Jan:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op woensdag 07-04-1700 in Vorchten (Gem. Heerde) met Wibbegien Assies, nadat zij op woensdag 07-04-1700 in Vorchten (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Wibbegien is geboren in Ittersum (Haerst). Wibbegien is overleden vóór 1714.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1714 met Anna Sluiter. Anna is geboren in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek). Anna is overleden.
2 Swaantje Aalberts, geboren omstreeks 1672. Swaantje is overleden in 1693 in Vorchten (Gem. Heerde), ongeveer 21 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 16-12-1693 in Vorchten (Gem. Heerde) [bron: DTB Vorchten 893/229.].
3 Aaltjen Aalberts, geboren in 1673 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op dinsdag 21-03-1673. Aaltjen is overleden. Aaltjen trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 09-07-1699 in Vorchten (Gem. Heerde) met Egbert van Marle (Rutgers), 37 of 38 jaar oud, nadat zij op donderdag 11-06-1699 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is geboren in 1661 in Marle (Gem.Wijhe), zoon van Rutger Egberts en Anne Henrix. Hij is gedoopt op donderdag 25-08-1661 in Vorchten (Gem. Heerde). Egbert is overleden.
Notitie bij Egbert: Ook wel genoemd als Pinneman

Wijhe invnr. 10
f144 - 11 mei 1717 De HoogWelGeb. Vrou Elisabet van Egten, Vrou toe den Gelder, douariere van wijlen de Heer generaal van Dedem, maakt een testament. Zij wordt hierbij geassisteerd door Hendrik Deutelius als haar momber. De katerstede Vrouwenkamp in Herxen, en het erve dat door Egbert Rutgers wordt bewoond, gelegen in Marle, legateert zij aan haar zoon Gijsbert van Dedem en freules Johanna Christina en Conradine Willemina van Dedem.

Egbert was dus meijer.(pachter)
4 Hendrijk Aalberts, geboren in 1676 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op donderdag 19-11-1676 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrijk is overleden.
Groeten piet

afbeelding van Janny Lalkens

Bericht 2.

Bij het 2e huwelijk van Aalbert Berents, dat ik in 2006 hier op het Forum zag staan, heette de bruid Aaltjen Ruthgers, dochter van zall. Ruthger Egbertsz tot Marle. We hadden van 15 april tot 24 april 2006 een vraag van Piet Heres op het Forum over Rutger Egberts van Marle. Ria en ik reageerden erop, maar ik zie dat onderwerp niet meer bij het Forum staan.

Aalbert zijn dochter Aaltje Aalberts was getrouwd met een broer van haar stiefmoeder Aaltjen Ruthgers, nl. met Egbert Rutgers, geb. in 1661 te Marle, gemeente Wijhe. (Dus niet met ene Rutger)
Vader Aalbert kon dus zeggen, dat zijn dochter ook zijn schoonzus was.
Bij dat 2e huwelijk van Aalbert heet hij weduwnaar te zijn van Seijntjen Jans tot Werven.
Op de blz. waar het overlijden en begraven van Seijntjen genoteerd staat, staan staat alleen haar voornaam. De vader van Seijntjen zal dan ene Jan geweest zijn en de vader van Aalbert heette zeer waarschijnlijk Berend en meer weet ik niet van ze.

Gedoopt te Veessen als kinderen van Albert Berents heb ik gevonden:

1. Jan 24-12-1671
2. Aeltjen 21- 3-1673
3. Hendrijck 19-11-1676

Ik vermoed, dat het hier om 3 kinderen van Aalbert Berents X Seijne Jans gaat.

Ook te Veessen zag ik nog 2 gedoopte Swaentiens, nl. eentje met als vader Albert Egberts, op 16-12-1677 en eentje van Derck Berents op 16-6-1687. Bij de ene zou de voornaam kunnen kloppen en bij de andere het patroniem. Eigenlijk heb ik onder Veessen niet gezocht naar nog meer kinderen van ene Derck Berents en van ene Albert Egberts. In een nogal onwaarschijnlijk geval zou het ook nog kunnen gaan om 2 jong gestorven dochters van Aalbert Berents en Seijne Jans, maar dat denk ik toch niet. Misschien hoort nog eentje van deze Swaentiens bij Aalbert Berents en anders zijn de genoemde vaders van deze Swaentiens hun vaders.

Hartelijke groeten,

[ 30. Maart 2011, 12:53: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]

afbeelding van Janny Lalkens

Hallo Albert

Deze Aalbert en Seijne zijn mijn vroegst bekende voorouders Aalberts. Omdat het mijn achternaam is, ben ik extra geinteresseerd.
Maar helaas, de ouders van Aalbert en Seijne heb ik nog steeds niet gevonden en hun huwelijksdatum ook niet.
Ik denk dat de reden is, dat dit alles zich voor 1670 zich afspeelde en dat de DTB´s later beginnen.

Ik stam af van hun zoon Jan, geboren 1671. Henrick was voogd over de verweesde kinderen van Jan en zijn 2e vrouw Anna Lubberts uit Hattemerbroek. Daar is Hendrick zelf ook gaan wonen.
Swaantje is voor 1700 overleden en Aaltje trouwde naar Marle toe? Of met Rutger van Marle? Evenals haar vader Aalbert in 2e huwelijk. Die woonde namelijk later ook niet meer te Werven, maar in Marle, denk ik.
Ik zoek de gegevens er wel even bij.

Hartelijke groeten, Janny

[ 31. Maart 2011, 09:23: Bericht gewijzigd door: Janny Lalkens ]