Voogdij

DoorH. van Dijkop01/02/2018 - 19:19

Wie is er thuis in voogdijzaken?

In het voogdijregister van het kantongerecht in Zwolle staat achter de betreffende personen en bladzijde en een register

vermeld.

B.v. blz. 90 reg. 3

De betreffende boeken beslaan ongeveer 295 bladzijden.

De lagere nummers tot 295 zijn te vinden.

Ik was op zoek naar blz. 560 reg.5 en heb deze niet kunnen vinden. 

Ook een volgnummer gaf geen uitkomst en bij navraag in het HCO kon men mij niet verder helpen.

Verder wordt onder het uittreksel van de uitspraak de voogden vermeld met daarachter een kolom opmerkingen.

In deze kolom opmerkingen staat en een nummer vermeld wat mijns inziens verwijst naar de betreffende stukken aangaande 

boedelscheiding, verdeling van bezit en alzo meer.

Weet iemand hoe die stukken te vinden zijn.

Graag hoor ik meer.

Reacties

afbeelding van H. van Dijk

Hartelijk dank voor de toelichting.

Ik ga op zoek.

afbeelding van Francis van den Berg

Ik heb het vanmiddag even nagekeken.

De genoemde verwijzingen, bijv. blz. 560 reg. 5, staan niet in het voogdijregister maar in de index op naam van de onder voogdij gestelde minderjarigen (inventarisnummer 6170 van toegangsnummer 0109).
De afkorting 'reg. 5' verwijst naar het deel van het voogdijregister. Er zijn er in totaal 7 (inventarisnummers 6163 t/m 6169) en deel 5 is dan inventarisnummer 6167.
Dit deel bestaat uit 600 bladzijden, dus de afkorting blz. 560 verwijst naar dit paginanummer.

Op bladzijde 560 van deel 5 van het voogdijregister (inventarisnummer 6167) staat vermeld dat de kantonrechter te Zwolle op 22 oktober 1924 dhr. H.J. Ditzel heeft benoemd tot voogd over Heinrich Vos, geboren 30 april 1904. In de kolom opmerkingen staat het nummer 1344 vermeld.
Dit nummer verwijst niet naar de rekesten inzake het financiële beheer van het vermogen van onder voogdij staande minderjarige kinderen (inventarisnummers 5769 - 5797), maar naar de minuten van akten en beschikkingen in buitengerechtelijke zaken (inventarisnummers 5861 - 6151). 
In inventarisnummer 6133 bevindt zich de beschikking op het rekest omtrent de voogdij over Heinrich Vos, onder rekestnr.  1344.