Voogdij

DoorH. van Dijkop27/03/2017 - 20:59

Waar moet ik zoeken betreffende de voogdij rond 1900 aangaande weeskinderen die geboren zijn in

Nieuwleusen.

Hein.

Reacties

afbeelding van H. van Dijk

Hartelijk dank voor de duidelijke uitleg.

Hiermee kan ik verder op mijn zoektocht.

Hein.

afbeelding van Francis van den Berg

Gegevens over voogdijzaken in Nieuwleusen kunt u vinden in het archief van het Kantongerecht Zwolle (toegangsnummer 0109) onder de rubriek Buitengerechtelijke zaken.

Voor de periode 1838 tot 1909 kunt u de gezochte akte vinden met behulp van de registers van voogdijstellingen (inventarisnummers 6160-6162). Dit zijn chronologische lijsten van aktes die de rechter in een jaar behandeld heeft. Van alle aktes worden, in aparte kolommen, de datum, namen en woonplaatsen van de ouders en van de tot voogd/toeziend voogd benoemde personen/instellingen en het registratienummer opgegeven. De eerste kolom vermeldt het volgnummer van de akte. Zoek in het register naar de gezochte familienaam om de voogdijakte te achterhalen. Wanneer u deze heeft gevonden, noteer dan de datum en het repertoriumnummer uit de tweede kolom. In de serie aktes en beschikkingen (inventarisnummers 5861 t/m 6087) wijst dit repertoriumnummer u de weg naar de gezochte akte van voogdij.

Vanaf 1909 wordt bij ieder kantongerecht een speciaal voogdijregister bijgehouden (inventarisnummers 6163-6169). Dit register is toegankelijk door middel van een klapper op naam van de kinderen (inventarisnummer 6170). In dit register staan alle voogdijuitspraken vermeld van kinderen die binnen de grenzen van het kanton zijn geboren. Later is dit register vervangen door de voogdijregisterkaarten (inventarisnummers 6171-6187). Deze kaarten zijn opgeborgen op jaar van meerderjarigheid. De voogdijkaart van iemand die in 1912 is geboren vindt u daarom bij het jaar (1912+21=) 1933. 

Houdt u er rekening mee dat de kinderen worden ingeschreven in het register van het kanton waaronder hun geboorteplaats valt. In het register en op de kaarten wordt verwezen naar het kantongerecht of de arrondissementsrechtbank waar de voogdijvoorziening werd geregeld. In het archief van de arrondissmentsrechtbank vindt u de originele stukken in de rubriek Burgerlijke Zaken, aangebracht bij rekest.