Stadsschool of Latijnsche school Zwolle

DoorKlaas Tippeop19/08/2016 - 16:40

In het archief van het Zwolse stadsbestuur bevinden zich wel gegevens over de Latijnsche school na de Reformatie, maar niet va de Latijnsche school of stadsschool voor de Reformatie. Zijn er leerlingenlijsten en andere informatie uit de periode 1500-1550?