Misplaatste bladen in HCO426

Doorjanpitop05/03/2010 - 11:05

De foto’s van Steenwijk trouwen HCO 424,425 en 426, die Geert Kuiper op het internet (http://picasaweb.google.com/genkuiper ) heeft gezet, zijn nu allemaal in een in een spreadsheet beschikbaar (http://www.janpit.com/stam/xdata/ ). Daarbij heb ik ook een aantal links gemaakt naar huwelijken elders en dopen van het 1e kind in Steenwijk.

Zo kwam ik tot de ontdekking dat pagina’s 426/051 tot 426/055 een probleem hebben. Kennelijk hoort de linkerzijde niet bij de rechter.
Het zijn duidelijk tweezijdig beschreven bladen: de inkt van de andere kant is op veel plaatsen iets doorgelekt.

Ten eerste loopt op die pagina’s de datum niet op.

Ten tweede bleken links van dezelfde (onder)trouw elders in 1698 dan wel in 1701 te liggen terwijl andere (halve) pagina’s gewoon doorgaan in 1694. Ook de doopdatum van het 1e kind geeft een indicatie.

Voorts bleek ook de weekdag niet op zondag te zijn als voor jaartal 1694 werd gehandhaafd. Steenwijk voerde toen nog de Juliaanse kalender. Dus was 1700 nog een schrikkeljaar. Daardoor liep Overijssel na 29 Feb 1700 elf dagen achter op het zuiden en westen van Nederland. Men schakelde pas naar de Gregoriaanse (=huidige) kalender door zaterdag 30 November 1700 te laten volgen door zondag 12 December 1700. Ik heb overal de datum aangegeven zoals op het origineel. Sommige afwijkingen van de proclamatie op zondag, zijn te verklaren als Paasmaandag, Nieuwjaar e.d.

In het spreadsheet heb ik dus sommige entries 'verhuisd' naar de correcte datum.

Pag 51 links volgt normaal op pagina 50. Het jaar is 1694. Geen probleem.
Blad 51R/52L hoort in 1698.
Blad 52R/53L is weer 1694.
Blad 53R/54L hoort in 1701.
Blad 54R/55L hoort in 1698.
Pag 55R en volgende gaan verder met 1694.

Evengoed heeft 1701 nog een gat.

Wat gaat HCO hiermee doen? Bladen anders inbinden of stickers op de misplaatste bladen?

Reacties

afbeelding van wim

Geachte heer Pit,

Het originele trouwboek van Steenwijk is bij een restauratie niet juist ingebonden. De volgorde van de folio's is verstoord geraakt. Het gaat om de folio's 22, 24 en 25 in het origineel. Daardoor bevat het kopie-exemplaar (426), dat in de leeszaal van het HCO staat en door Geert Kuiper gefotografeerd is, ook een foutieve volgorde. Bovendien kent dit exemplaar een andere foliëring. In dit exemplaar betreft het de folio's 51, 53 en 54, door u aangeduid als blad 51R, 52L, 53R, 54L, 54R en 55L.
Wat u aanduidt als 52 links is dus eigenlijk fol. 51v.
51R + 52L vormen samen 1 bladzijde, doorgaans aangeduid als folio 51, nog preciezer als f. 51r. en 51v. R.staat dan voor recto en v.voor verso.

In het originele trouwboek heb ik een aantekening gelegd met de opmerking dat de folio's 22 en 25 inschrijvingen bevatten uit 1698 en folio 24 uit 1701.
In het kopie-exemplaar dat in de leeszaal van het HCO staat, heb ik op de betreffende pagina's met potlood in de kantlijn de juiste jaartallen vermeld.

Rest mij nog u te bedanken voor het feit dat u ons hierop attendeerde.

Met vriendelijke groet,

Wim Huijsmans
archivaris
HCO / Zwolle