Disclaimer

Algemeen

Het Historisch Centrum Overijssel, hierna te noemen HCO is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Het HCO is gevestigd aan de Eikenstraat 20, 8021WX te Zwolle, tel. 085 - 488 50 00, e-mail: contacthco@historischcentrumoverijssel.nl.
BTW nummer NL8094.85.072.B.01, KvK-nummer 54518121.
Het HCO verleent u hierbij toegang tot www.historischcentrumoverijssel.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Daarbij behoudt HCO zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het HCO spant zich in om de inhoud van www.historischcentrumoverijssel.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.historischcentrumoverijssel.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van het HCO. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.historischcentrumoverijssel.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Www.historischcentrumoverijssel.nl kan verwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. Omdat wij geen invloed op deze websites en hun informatie hebben, stellen wij ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij het HCO. De inhoud van www.historischcentrumoverijssel.nl is beschikbaar onder de Creative Commonslicentie Naamsvermelding GelijkDelen 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Toepasselijk recht

Op www.historischcentrumoverijssel.nl is het Nederlands recht van toepassing. Door het bezoeken en gebruiken van onze website en haar informatie, verklaart u zich akkoord met het Nederlands recht.