Oudste krant

Topstuk Oudste Krant

In Nederland zijn in de afgelopen vier eeuwen meer dan 7000 landelijke, regionale en lokale dagbladtitels verschenen.

Kranten zijn gedrukt op slecht papier voor gebruik van één dag. De krantenarchieven verkeren hierdoor voor een groot deel in gebrekkige staat en zijn moeilijk toegankelijk voor het publiek.

Een van de oudste kranten is te vinden in ons archief. In het oud archief van de stad Hasselt. Daar bevinden zich verschillende exemplaren van de Tijdinghen uyt verschiyde quartieren (1620-1639) en van de Courante uyt Italien, Duystland, etc. (1621-1639). Ze werden indertijd opgestuurd naar de commandant van de vesting.

Deze krant is nergens compleet bewaard. Er zijn verspreide exemplaren te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek, de Universiteitsbibliotheek Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek in Stockholm. En dus bij ons, in het archief van de stad Hasselt.