Ons archief

Wist u dat de meeste archiefstukken vernietigd worden, in plaats van bewaard in een gebouw zoals het HCO? Zo'n vijf procent van elk archief wordt uiteindelijk goed geordend opgeslagen in een droog en koel depot. Voor de 'eeuwigheid'.

Wat is een archief?
Het HCO is het archief voor Zwolle, Deventer en de provincie Overijssel.
De term 'archief' kan op twee manier uitgelegd worden:

  • De documenten, teksten, voorwerpen die bij elkaar horen. Bijvoorbeeld omdat ze afkomstig zijn van één persoon of organisatie, die ze met een bepaald doel verzameld heeft.
  • Het gebouw waarin archieven bewaard worden, ook wel de 'archiefbewaarplaats' genoemd. Deze gebouwen zijn voorzien van speciaal gekoelde en gedroogde ruimten ('depots') om papier en andere voorwerpen láng en goed te kunnen bewaren. Ook zijn er ruimten om archiefstukken te bekijken en er informatie uit over te nemen.

Medewerkers van de archiefbewaarplaats weten vaak veel over de eigen, unieke archiefstukken. Daarover 'vertellen' ze in bijv. tentoonstellingen, boeken, op de website en via cursussen. Behalve Historisch Centrum Overijssel kent Overijssel een groot aantal andere openbare archiefbewaarplaatsen: vier gemeente- of stadsarchieven (Deventer, Enschede, Kampen en Zwolle) en een veertigtal gemeentesecretarieën.

Waarom zijn er archieven?
Omdat geschiedenis en historische informatie een belangrijke rol spelen in onze samenleving. Ons verleden is een openbaar en rijk publiek bezit, voor iedereen vrij toegankelijk en bij wet beschermd. We kunnen het op elk moment en vele manieren benutten:

  • om historische informatie over onze voorouders, woonhuis en stad te vergaren;
  • om de besluitvorming van bestuurders terug te kunnen vinden;
  • ofwel: onze democratie te laten functioneren.

Kortom: archieven zijn er om ons maatschappelijke en individuele geheugen en onze herinneringen te stimuleren. En dus ook om onze ervaringen en inzichten te scherpen en om te genieten!

Onze missie
Historisch Centrum Overijssel zet zich in essentie in voor de 'Geschiedenis als levend element in onze samenleving'. Dat is ons motto. Ook hebben we de ervaring dat 'geschiedenis' weer levend kan worden voor mensen in allerlei fasen van hun leven. De identiteit van stad en regio wordt bovendien versterkt door een levendig besef van haar verleden. Zo wordt de verbondenheid van Overijsselaars met hun leefomgeving intensiever naarmate ze meer weten van het eigen verleden.

Als Historisch Centrum Overijssel verrijken we de samenleving met kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Dit doen we op basis van onze archieven en collecties: 7 verdiepingen ('depots') met bijna 20 kilometer archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle. Veel mensen noemen ons nog 'het archief'. Zo zijn we ooit ook begonnen, met een studiezaal om de archiefstukken in te bestuderen en een bibliotheek om de broodnodige historische context te verkrijgen.

Meer dan archief alleen...
Inmiddels zijn we veel méér. Met tentoonstellingen, lezingen en films vertellen we van welk belang de geschiedenis is voor het heden. Daarmee bereiken we meer mensen en mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. Op de studiezaal zijn alle onderzoeksinstrumenten en onze groeiende bibliotheek samengebracht. Wij zijn meer dan een archief, wij zijn een historisch centrum!

Bewaren van materiaal
Ook iets te bewaren, maar geen idee hoe of vrees voor schimmel?
Lees meer over conservering van archiefmateriaal.