Onze archieven stammen uit de 12e tot en met de 21e eeuw. Wij beheren archieven van de overheid, maar ook honderden archieven van particulieren. Naast personen zijn dat vooral kerken, verenigingen, stichtingen, bedrijven en families.

Koningsplein Zwolle

Het HCO bewaart bijna 20 kilometer archief, 15.000 'charters' (officiële akten op perkament), meer dan 15.000 kaarten, prenten, affiches en tekeningen en circa 150.000 foto’s. Jaarlijks verwerven we 'nieuwe' archieven, stukken die op grond van Archiefwet 1995 overgedragen moeten worden. Maar ook archieven die we aangeboden krijgen of zelf verwerven.

Onze archieven komen van overheidsinstellingen in Overijssel en Zwolle of uit particuliere collecties. Zoals het stadsbestuur van Zwolle, provinciaal bestuur, rechtbanken, notarissen, kadaster, waterstaat, belastingen en burgerlijke stand. Of bedrijven, landbouwcoöperaties, vakbonden, stichtingen, kerken, families en verenigingen. Van Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate tot PEC Zwolle.

Zelf iets te bewaren? Bestel bij ons verpakkingsmateriaal of lees over conservering van archiefstukken.
 

Archief overdragen?

Wij zijn voortdurend op zoek naar materiaal dat informatie verschaft over de stad Zwolle en de provincie Overijssel. In de komende jaren besteden wij speciaal aandacht aan het verwerven van materiaal over een aantal thema’s waar we nog niet zoveel van in huis hebben. Vooral de ontwikkelingen van na de Tweede Wereldoorlog hebben onze aandacht. Zoals de komst van nieuwkomers en het ontstaan van de jeugdcultuur. Daarnaast is alles interessant wat te maken heeft met de persoonlijke geschiedenis van mensen en hun plaats in de samenleving.

U kunt uw collectie of archief bij ons onderbrengen. Heeft u interessant materiaal van uw sport- of muziekvereniging op zolder staan? Was uw grootvader een fervent amateurfotograaf en heeft u een mooie collectie negatieven van hem in huis? Zoekt u een goed onderkomen voor stukken van uw oeroude familiebedrijf? Dan kunnen u en het HCO veel voor elkaar betekenen. Uiteraard nemen wij niet zomaar alles op. We stellen wel een aantal voorwaarden.
 

depot