Publicaties

publicaties HCO

Nieuwkomers in Overijssel


De komst en vestiging van veel mensen in de tweede helft van de vorige eeuw in Overijssel maakt deel uit van onze gezamenlijke geschiedenis. Het HCO heeft deze geschiedenis vastgelegd voor aankomende generaties. In 2012 vonden er enkele boekpresentaties plaats over nieuwkomers in Overijssel. Elk boek bevat persoonlijke verhalen van mensen die zich in onze provincie hebben gevestigd. De publicaties zijn in onze bibliotheek in te zien. Het betreft:

  • Kenang Kenangang (herinneringen): een boek over de Molukse gemeenschap.
  • Köklenmek (wortelen): drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen
  • Chinezen van Zwolle: drie generaties aan het woord