Publicaties

publicaties HCO

Nieuwkomers in Overijssel


De komst en vestiging van veel mensen in de tweede helft van de vorige eeuw in Overijssel maakt deel uit van onze gezamenlijke geschiedenis. Het HCO heeft deze geschiedenis vastgelegd voor aankomende generaties. In 2012 vonden er enkele boekpresentaties plaats over nieuwkomers in Overijssel. Elk boek bevat persoonlijke verhalen van mensen die zich in onze provincie hebben gevestigd. De publicaties zijn in onze bibliotheek in te zien. Het betreft:

  • Kenang Kenangang (herinneringen): een boek over de Molukse gemeenschap.
  • Köklenmek (wortelen): drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen
  • Chinezen van Zwolle: drie generaties aan het woord

Cursussen

Het HCO heeft gewerkt aan het samenstellen van een programma Deskundigheidsbevordering als onderdeel van het Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel. De brochure is zowel hier te vinden (als bijlage bij deze pagina) als bij de helpdesk van MijnStadMijnDorp. Het programma deskundigheidsbevordering is een voorzet, omdat het Historisch Centrum Overijssel je nadrukkelijk oproept om ook jouw kennis beschikbaar te stellen. Het platform MijnStadMijnDorp is de ideale plaats voor uitwisseling van ieders kennis en diensten.

Je kunt informatie vragen over een workshop door een e-mail te sturen naar: infomsmd@mijnstadmijndorp.nl, met als onderwerp  “Deskundigheidsbevordering HCO” en de naam van de workshop(s), waar je interesse in hebt. Er wordt daarna contact met je opgenomen.