Educatie

educatie HCO

Lesprogramma's

Wij hebben diverse lesprogramma's ontwikkeld voor alle typen onderwijs: van het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Iedere leerling en student is welkom in het HCO.

Het Mysterie van Stadshagen
Het Historisch Centrum Overijssel vindt het belangrijk dat leerlingen op jonge leeftijd ontdekken dat geschiedenis zich niet in de leerboeken afspeelt op plaatsen ver van huis maar dat het verleden ook tastbaar in de eigen omgeving te vinden is. De leerlijn Het Mysterie van Stadshagen is hier een mooi voorbeeld van. 

Het verhaal van Zwolle
Binnen het erfgoedproject ‘Het verhaal van Zwolle’, ontwikkeld door Het Oversticht, verzorgt het Historisch Centrum Overijssel vier lessen, voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Deze lessen zijn gratis te downloaden via onze website. Op dit moment is alleen de speurtocht en de oplossingen 'Bouwen aan de Diezerstraat' te downloaden, de overige drie lessen volgen spoedig. In aanvulling kunt u vanaf groep 5 ook een uitgebreidere erfgoedles doen in het HCO.

Lesstofvervangend
De programma's zijn zo ontwikkeld dat zij lesstofvervangend of -aanvullend zijn. Onze educatieve producten sluiten aan op de kerndoelen, eindtermen, de tien tijdvakken en de Canon van Nederland.

Kosten
Er zijn verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van ons educatieve aanbod. De meeste lessen duren één à anderhalf uur. Sinds 2013 zijn er aan onze educatieve activiteiten kosten verbonden. Een les door één van onze erfgoeddocenten kost € 75. Neem voor meer informatie contact op met ons.

Archiefeducatie
Wij zijn ervan overtuigd dat gebruik van archiefmateriaal en andere historische bronnen didactisch aantrekkelijk is en een grote meerwaarde heeft naast bestaande lesmethodes. Het is onze ervaring dat het zélf onderzoeken van historische bronnen leidt tot een grotere betrokkenheid bij leerlingen. Het verleden wordt dankzij bronnen uit onze collecties concreet en tastbaar. De leereffecten zijn daardoor blijvend, in plaats van vluchtig. Leerlingen krijgen het gevoel dicht op de geschiedenis te zitten en leren bovendien hun eigen omgeving vanuit een ander perspectief kennen. Op deze manier kunnen we werken aan de kerndoelen en eindtermen voor geschiedenis, omgevingsonderwijs en burgerschap.

Leren door beleven
Uitgangspunt is steeds dat leerlingen leren, door de geschiedenis te beleven en te ontdekken. In de lessen doen leerlingen zelf onderzoek, hoe uitgebreid of beperkt ook. Een gespecialiseerde erfgoeddocent kent de lessen van binnenuit en leidt de leerlingen door de inhoud. Steeds ligt ons vertrekpunt in het heden, en maken we van daaruit de sprong naar het verleden. Leerlingen kunnen daardoor altijd de koppeling maken naar hun eigen omgeving.

Bij het ontwikkelen van diensten en producten voor het onderwijs staat voor ons steeds voorop wat het leren in een (virtueel) archief onderscheidt van het leren in de klas, uit een boek of via de televisie of nieuwe media. Continue ontwikkelen wij nieuwe producten om toe te voegen aan het bestaande pakket. Dat doen we altijd in nauwe samenwerking met of op vraag vanuit het onderwijs. Zo kunnen we blijven garanderen dat onze lessen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van scholen.

Contact
Voor meer informatie kunt u bellen naar 085 - 488 50 00 of stuur een e-mail naar contacthco@historischcentrumoverijssel.nl