Symposium hofhorige erven digitaal

15feb
Kaart zuid Twente

Hoe leuk zou het zijn om eenvoudig een historische fietstocht uit te zetten in jouw eigen woonomgeving of om jouw postcode in te typen om zo zicht te krijgen op jouw woonomgeving in het verleden.

Fryske Akademie, Stichting Kadastrale Atlas en Oudheidkamer Twente hebben informatie zoals ligging, eigendom, veldnamen en andere historische gegevens over Twentse hofhorige erven digitaal gekoppeld aan het kadaster van 1832 en 2017, aan oudere en jongere domaniale, topografische en geologische kaarten, aan luchtfoto’s en Google Streetview. Hiermee ontstaat een fascinerend beeld van de erven en het omringende landschap door de eeuwen heen.

De afgelopen jaren is een clubje vrijwilligers, deels bestaande uit oud-medewerkers van het HCO, bezig geweest om deze informatie online beschikbaar te stellen via HisGis. Dit gebeurt onder andere op basis van bronmateriaal en kaarten uit de archieven van het HCO. Het project is nu bijna afgerond.

De kaarten komen online beschikbaar tijdens een symposium op 15 februari 2018 in Museum TwentseWelle in Enschede. Lees hier meer over op de website van de Oudheidkamer Twente en noteer de datum alvast in je agenda!