Wat is het HCO?

Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu. 

 • 01-02-2016

  Vernieuwde website Historisch Centrum Overijssel

  De website van het Historisch Centrum Overijssel heeft een nieuw jasje gekregen! De vormgeving is opgefrist en het zoeken in de digitale collecties is aangepast. Het is een werk in ontwikkeling.

 • 01-02-2016

  Onze directeur aan het woord

  Begin dit jaar heb ik na meer dan veertien jaar in de Tweede Kamer werkzaam te zijn geweest de overstap naar het Historisch Centrum Overijssel (HCO) en de IJsselacademie gemaakt. Weer terug bij mijn oude liefde: de geschiedenis.

 • Archief overdragen
  20-01-2016

  Deel notariële archieven tijdelijk niet beschikbaar

  In verband met scanning zijn de notariële akten uit de periode 1811 - ca. 1860 van de gemeenten Almelo t/m Heino tijdelijk niet raadpleegbaar. De kopieën van de repertoria van de notarissen zijn wel ter inzage op de studiezaal.

 • lezing schaalvergroting in historisch stadscentrum
  12feb

  Lezing: Schaalvergroting in het historisch stadscentrum

  Een lezing aangeboden door het Zwols Erfgoedplatform. Zwolle heeft een waardevol, deels middeleeuws stratenpatroon. Grote ingrepen vormen vaak een aantasting van dit stedelijk weefsel, maar leveren soms ook kansen op voor verbetering of aanvulling. Het stadhuis, het Huis met de Hoofden en het Dominicanenklooster zijn hier - elk om andere redenen - een goed voorbeeld van. 

 • 15feb

  Rondleiding Zwolle, Sporen van een rijk verleden

  Waarom was Zwolle in de Middeleeuwen de ideale plek om te wonen? Op maandag 15 februari om 13.30 uur vindt de rondleiding ‘Zwolle, sporen van een rijk verleden’ plaats in het Historisch Centrum Overijssel. Tijdens de rondleiding krijgt u diverse archiefstukken te zien die iets vertellen over deze periode. Daarnaast krijgt u aan de hand van historische kaarten een beeld van de ontwikkeling van de stad Zwolle en haar bewoners.

 • lezing onzichtbaar zwolle
  22mrt

  Lezing: (on)zichtbaar Zwolle

  Een lezing aangeboden door het Zwols Erfgoedplatform. Is alles over de historie van Zwolle inmiddels wel onderzocht en bekend? Nee, de dagelijkse praktijk van monumentenzorg en archeologie laat zien dat telkens opnieuw ontdekkingen worden gedaan die iets bijzonders over een historisch gebouw of over een plek onthullen. Deze lezingavond gaat over de verrassende uitkomsten van bouwhistorisch onderzoek naar gebouwen en de Zwolse binnenstad.

Onderzoek doen

Hulp bij onderzoek

Het Historisch Centrum Overijssel kan u gegevens bieden over talloze onderwerpen. In onze depots bewaren wij meer dan 18 kilometer aan archieven, beeldmateriaal en boeken en tijdschriften, die samen een beeld geven van de Overijsselse samenleving in het verleden.

Via het vaantje Zoeken in de digitale collectie rechtsboven op elke webpagina kunt u op verschillende manieren zoeken in de beschrijvingen van al dit materiaal. 

Bij een onderzoek is het soms moeilijk om door de bomen het bos te zien.

Op de pagina Onderzoek vindt u vele tips die u op weg kunnen helpen. Het is verstandig om eerst via internet een oriënterend onderzoek te doen naar de bronnen die bij ons over uw onderwerp te vinden zijn. Het is goed mogelijk dat u voor bepaalde onderwerpen beter onderzoek kunt gaan doen bij andere archief- of onderzoeksinstellingen.

Veelgestelde vragen

Over een aantal populaire onderwerpen kunt u meer lezen in de rubriek Veelgestelde vragen.

Bezoek

Welkom bij het HCO

Ons prachtige gebouw verbeeldt onze missie door transparantie, glas, licht en open ruimten. Via tentoonstellingen, vitrines en multimedia tonen we onze collecties.

Vind alles wat u moet weten wanneer u een bezoek wilt brengen aan ons.

Bekijk activiteiten, de openingstijden, het educatieve programma, het aanbod rondleidingen en lees over het prachtige gebouw.
 

MijnStadMijnDorp

Het platform

Historische informatie is voor iedereen bereikbaar dankzij internet. Wij hebben daarom een platform opgezet om de geschiedenis van Overijssel te presenteren: MijnStadMijnDorp (MSMD). Iedereen die bijdraagt aan cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MSMD vorm te geven: een museum, archiefinstelling, historische vereniging, maar ook individuele bezoekers met kennis van een bepaald historisch onderwerp.

Online magazine

Het MSMD online magazine is een informatief blad over geschiedenis en streekcultuur van Overijssel. Het blad is gratis en verschijnt vooralsnog vier keer per jaar. Een abonnement is gratis.

E-depot van Overijssel

Inrichting e-Depot

Het HCO heeft in april 2015 een proefproject afgesloten waarin is gewerkt aan de inrichting van een e-Depot. Dit is een voorziening om digitale informatie zo te beheren dat deze ook over 50 of 100 jaar nog leesbaar is.

Waarom een e-depot?
Hoe zorgt een gemeente ervoor dat de database met bouwvergunningen bruikbaar blijft, of de mailwisseling tussen twee burgemeesters?

Overheden werken bijna helemaal digitaal. Als er niets gebeurt zal deze informatie onleesbaar worden bijvoorbeeld zodra de gemeente overgaat op een nieuw computersysteem. 

De Provincie Overijssel heeft het Historisch Centrum Overijssel (HCO) gevraagd een digitale depotvoorziening in te richten waar overheden in Overijssel gebruik van kunnen maken.